800 plus na nowy okres świadczeniowy. Dlaczego trzeba pilnować terminów?

W przypadku 800 plus okres świadczeniowy rozpoczyna się w 1 czerwca jednego roku i kończy 31 maja roku następnego. Rodzice i opiekunowie co roku powinni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres. Warto przy tym pilnować terminów. Pierwszą ważną datą był 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły przed tą datą, otrzymują 800 plus bez utraty ciągłości wypłat.

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 800 plus? Warto to zrobić do 30 czerwca

Reklama

Rodzice którzy do 30 kwietnia nie złożyli wniosku o świadczenie, nie otrzymają 800 plus za czerwiec. Nie oznacza to jednak, że pieniądze za ten miesiąc przepadną. ZUS jeszcze może je wypłacić. Pod warunkiem, że wniosek o 800 plus zostanie złożony najpóźniej 30 czerwca. Jeśli rodzice lub opiekunowie zmieszczę się w tym terminie, wypłat z wyrównaniem za czerwiec mogą się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia. Co się stanie jeśli rodzic lub opiekun dziecka nie złoży wniosku w czerwcu? "Jeśli rodzice czy opiekunowie złożą wniosek na nowy okres po 30 czerwca, to nie otrzymają wyrównania. Prawo do świadczenia będzie im przysługiwało od miesiąca, w którym złożą wniosek" – wyjaśnia ZUS.

Reklama

800 plus na nowo narodzone dziecko

ZUS przypomina, że rodziców nowo narodzonych dzieci termin 30 czerwca co do zasady nie obowiązuje. "Dla nich czas na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożą wniosek w tym terminie, świadczenie będzie im przysługiwało od dnia narodzin dziecka" – czytamy. ZUS przypomina także, że 800 plus przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus można złożyć tylko drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą to zrobić za pośrednictwem:

  • PUE ZUS,
  • w aplikacji mZUS,
  • na portalu rządowym Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/),
  • poprzez bankowość elektroniczną.

Rodzaj formularza, na którym składany jest wniosek zależy od tego, jaką formę opieki nad dzieckiem sprawuje wnioskodawca (np. inne formularze są dla matki lub ojca dziecka, a inne jeśli ktoś nie jest rodzicem, a np. opiekunem prawnym). Jeśli wnioskodawca występuje o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci nad którymi sprawuje tę samą formę opieki (np. jest matką lub ojcem dziecka), składa jeden w wniosek. Jeśli forma opieki jest inna – trzeba skorzystać z różnych formularzy.