Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – do kiedy?

Termin rozliczenia rocznej składki zdrowotnej minął 20 maja 2024 roku. Do tego dnia należało złożyć kwietniowe dokumenty rozliczeniowe do ZUS-u:

  • ZUS DRA – dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • ZUS RCA – dla płatników odprowadzających składki za inne osoby
Reklama

– z wypełnionymi specjalnymi sekcjami dla rocznego rozliczenia (blok XII w ZUS DRA i III.F w ZUS RCA).

W przypadku, gdy rozliczenie wykaże nadpłatę składki zdrowotnej, należy zawnioskować o jej zwrot.

Zwrot składki zdrowotnej – jak wnioskować?

Najpóźniej następnego dnia po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za kwiecień ZUS przygotuje na profilu płatnika na platformie PUE ZUS wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej (RZS-R). Zadaniem ubezpieczonego jest zalogowanie się, zaakceptowanie i wysłanie wniosku. Znajdzie go w sekcji Dokumenty i wiadomości > Dokumenty robocze. Należy sprawdzić dane i wybrać numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona nadpłata.

Reklama

Do kiedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Płatnik ma czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 3 czerwca 2024 roku. Musi to zrobić elektronicznie przez platformę PUE-ZUS.

Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe w formie bezgotówkowej. Nie ma możliwości otrzymania tej kwoty w gotówce.

Kiedy nie otrzymasz zwrotu składki zdrowotnej?

Płatnik może mieć zaległości na swoim koncie. Wówczas, mimo nadpłaty składki zdrowotnej, nie otrzyma tej kwoty, ponieważ zostanie ona przeznaczona na przeszłe zobowiązania.

Co jeśli nie złożysz wniosku o zwrot nadpłaty w terminie?

W przypadku, gdy płatnik nie prześle w terminie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, wówczas kwota ta będzie podlegać rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku. Co to oznacza? W poprzednim roku ZUS w pytaniach i odpowiedziach wyjaśnił tę kwestię w pytaniu 19. Kwota ta będzie podlegała rozliczeniu do końca roku, ponieważ taki termin wynika z art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeśli płatnik nie złoży wniosku w terminie i nie ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie. Zostaną one przeznaczone na przyszłe płatności.

Wspomniany ust. 2qa brzmi: "W przypadku niezłożenia wniosku w terminie […], przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania […]"”.

Co jeśli na PUE ZUS nie ma wniosku?

Jeśli płatnik wie, że z rozliczenia rocznego wynika nadpłata składki zdrowotnej, a na koncie nie pojawiła się wersja robocza wniosku, musi utworzyć wniosek samodzielnie. Jest to dokument RZS-R znajdujący się w sekcji "Dokumenty robocze".