Kto musi złożyć dokumenty do końca maja?

Aby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do końca maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Chodzi o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają takie oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że ZUS uwzględnia zarobki krajowe i zagraniczne oraz wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radach nadzorczych. Dochody są sprawdzane osobno za każdy miesiąc lub za cały okres rozliczeniowy, w zależności od tego, która opcja jest korzystniejsza.

Reklama

Zakład ustali, czy od marca 2023 do lutego 2024 świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno być ono zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – tłumaczy regionalna rzeczniczka prasowa ZUS z województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka.

Reklama

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie

Aby otrzymać pełną wysokość świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, roczny dochód w okresie rozliczeniowym od marca 2023 do lutego 2024 nie może przekroczyć 19 039,20 zł brutto. Jeśli dochód przekroczy tę kwotę, ale nie przekroczy 53 308,80 zł brutto, ZUS dokona potrąceń ze świadczenia. Natomiast po przekroczeniu kwoty 53 308,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Z kolei przekroczenie tego wyższego progu skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Po co ZUS informacja o dochodach emerytów?

Informacja o przychodach jest niezbędna, by ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Osoby, które kontynuują zatrudnienie i jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, zobowiązane są przestrzegać granicznych kwot przychodu. Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 25 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone - wyjaśniła niedawno Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS z województwa podlaskiego, cytowana przez serwis infor.pl.

Termin składania dokumentów mija 31 maja 2024 roku.