By przejść na emeryturę i mieć zagwarantowaną tzw. emeryturę minimalną należy spełnić kilka warunków. Oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) należy wykazać się odpowiednim stażem pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba, która zyskała prawo do emerytury może też liczyć na pewne dodatki. Niektóre z nich przysługują już od 65. roku życia. Jakie dodatki emerytalne przysługują seniorom, którzy ukończyli 65 lat?

Reklama

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura wypłacana jest w kwietniu i przysługuje wszystkim emerytom bez względu na wysokość ich emerytury. Wysokość "trzynastki" jest uzależniona od najniższej emerytury i w 2024 roku wynosiła ona 1620,67 zł netto. Podobnie jak najniższa emerytura również 13. emerytura podlega waloryzacji.

Reklama

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura wypłacana jest w drugiej połowie roku – we wrześniu lub w październiku. Nie przysługuje jednak wszystkim emerytom i rencistom. "Czternastka" przeznaczona jest dla seniorów, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W 2024 roku 14. emerytura wyniesie maksymalnie 2650 zł brutto, czyli 2200 netto. Od tej kwoty potrącony zostanie podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.).

Darmowe Leki 65+

Osoby, które skończyły 65 lat mogą skorzystać z programu darmowych leków. W tym celu niezbędna jest recepta wystawiona przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. By móc otrzymać bezpłatny lek, lekarz musi wypisać tzw. receptę S. By móc korzystać z darmowych leków należy mieć również zdiagnozowane schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.

Mama 4+

Mama 4+ to świadczenie przyznawane dla matek lub ojców, którzy wychowali czworo dzieci i z tego względu nie mogli podjąć pracy lub z niej zrezygnowali. Jego wysokość wynosi tyle co najniższa emerytura, czyli 1790,96 zł brutto. Jeśli matka pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie Mama 4+ będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. By otrzymać to świadczenie niezbędne jest złożenie wniosku w ZUS-ie lub KRUS-ie.

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł i przysługuje osobom, które były uczestnikami działań wojennych lub działalności opozycyjnej w okresie PRL.

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie również wynosi 330,07 zł i przysługuje osobom, które prowadziły tajne nauczanie w okresie PRL.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. wartości dodatku kombatanckiego i jest przyznawany osobom, których emerytura jest niższa niż minimalna emerytura gwarantowana. Wynosi on 49,51 zł. Wysokość dodatku kombatanckiego oraz dodatku kompensacyjnego podlegają corocznej waloryzacji.

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego również wynosi 330,07 zł i jest przyznawany weteranom, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w wyniku działań wojennych lub w wyniku działalności opozycyjnej w okresie PRL.