Abonament RTV – wysokość i zniżki

W 2024 roku wysokość abonamentu RTV wynosi 8,70 zł w przypadku radioodbiornika oraz 27,30 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Dostępne są także zniżki za opłacenie abonamentu z góry. Tym samym, gdy opłacisz go za jednym razem za:

Reklama
 • 2 miesiące – w przypadku radioodbiornika zapłacisz 16,90 zł, a odbiornika telewizyjnego – 53 zł;
 • 3 miesiące – 25,10 zł lub 78,70 zł;
 • 4 miesiące – 33,80 zł lub 106 zł;
 • 5 miesięcy – 42 zł lub 131,70 zł;
 • 6 miesięcy – 49,60 zł lub 155,70 zł;
 • 7 miesięcy – 58,30 zł lub 183 zł;
 • 8 miesięcy – 66,50 zł lub 208,70 zł;
 • 9 miesięcy – 74,70 zł lub 234,40 zł;
 • 10 miesięcy – 83,40 zł lub 261,70 zł;
 • 11 miesięcy – 91,60 zł lub 287,40 zł;
 • 12 miesięcy – 94 zł lub 294,90 zł.

Termin zapłaty za abonament RTV?

Jeśli zarejestrujesz odbiornik, musisz rozpocząć płatność abonamentu RTV w miesiącu następującym po miesiącu rejestracji. Opłatę należy uiścić do 25. dnia miesiąca, co oznacza, że w maju masz czas na zapłatę do 25 maja.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz abonamentu RTV?

Niezapłacenie abonamentu RTV niesie za sobą konsekwencje. Jeśli nie zapłacisz do 25 maja, naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę. Ponadto w przypadku, gdy uprawniony otrzymuje pisemne upomnienie, dolicza się również poniesione na nie koszty.

Niezapłacony abonament RTV – egzekucja z konta?

W przypadku, gdy termin ni jest dotrzymywany, a upomnienia nie skutkują, Poczta Polska może przekazać sprawę do urzędu skarbowego. Ten z kolei może skorzystać z zawiadomienia poborców podatkowych, którzy przeprowadzą postępowanie egzekucyjne.

Urząd skarbowy może zabezpieczyć pieniądze na koncie dłużnika, jeśli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Tym samym niedotrzymanie terminu zapłaty może skutkować pobraniem pieniędzy z emerytury, renty czy wynagrodzenia za pracę.

Reklama

Co grozi za niezarejestrowanie odbiornika?

Niektórzy nie płacą abonamentu, ponieważ nie rejestrują odbiorników. Choć nie ma obowiązku zgadzania się na kontrolę, może ją przeprowadzić pracownik Poczty Polskiej. Jeśli stwierdzi on niezarejestrowane urządzenia, za które nie jest pobierany abonament RTV, kontrolowanego czeka kara. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, co w 2024 roku będzie równało się kwocie 819 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Z całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV mogą korzystać osoby, które ukończyły 75. rok życia, ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury, która nie przekracza wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, są zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub są weteranami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi.