Fakt poinformował, że ZUS dostarczył raport dla prasy na temat minimalnych emerytur. Według niego kobieta z Biłgoraja, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za jeden dzień pracy, otrzymuje 2 grosze emerytury. Podobnie emerytka ze Szczecina, która również przepracowała jeden dzień. Ona z kolei otrzymuje 3 grosze.

Reklama

To nie błąd systemu. Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Dotyczy to osób z bardzo niewielkim stażem pracy - powiedział portalowi "Fakt" rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Według dziennika w takich przypadkach koszt wydania decyzji, który wynosi około 100 złotych, jest znacznie wyższy od wysokości świadczenia. Według informacji uzyskanych przez "Fakt" przykładowo w Wałbrzychu kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za 6 miesięcy pracy, otrzymuje 22 grosze emerytury, natomiast mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat i odprowadził składki za miesiąc pracy, otrzymuje 2,01 złotego.

Reklama

Groszowe emerytury to problem głównie kobiet

Serwis "Rzeczpospolita" informuje, że w ciągu ostatnich 13 lat liczba świadczeń wypłacanych w wysokości niższej niż minimalna emerytura wzrosła ponad 15-krotnie. Groszowe emerytury to problem, który najbardziej uderza w kobiety. W przypadku kobiet na wysokość emerytury wpływają dodatkowo kwestie związane z pełnieniem ról opiekuńczych, zwłaszcza tych, które mają niepełnosprawne dzieci. Groszowe emerytury to także problem dla ZUS.

Najniższa emerytura

Po tegorocznej waloryzacji, która miała miejsce w marcu, kwota emerytury podniosła się z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Do tej kwoty może być podwyższona emerytura osób, których składki odprowadzone do ZUS nie wystarczyły do uzyskania świadczenia minimalnego. Nie wszyscy jednak mogą na to liczyć.

Emerytura podniesiona do ustawowego minimum jest dostępna tylko dla osób, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają wymagany okres składkowy i nieskładkowy (minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet). W przypadku niespełnienia tych kryteriów ZUS wypłaca emeryturę zgodnie z dostępnymi środkami zgromadzonymi na koncie i subkoncie.

Coraz więcej groszowych emerytur w Polsce

Coraz więcej osób w Polsce pobiera groszowe świadczenia - tak wynika z najnowszych danych ZUS, do których dotarła "Rzeczpospolita". W grudniu 2023 roku wypłacano 396,8 tys. emerytur w wysokości niższej niż minimalna. To ponad 8,6 proc. więcej niż w grudniu 2022 roku i ponad 17-proc. wzrost w porównaniu z grudniem 2021 roku. W ciągu ostatnich 13 lat liczba takich emerytur wzrosła ponad 15-krotnie. W perspektywie 2030 roku ich liczba ta zbliży się do 600 tys. Jest to narastający problem dla całego systemu.

Dla osób urodzonych do końca 1948 roku. warunkiem nabycia prawa do tego świadczenia, oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego, było wypracowanie odpowiedniego stażu. W nowym systemie, czyli w odniesieniu do osób urodzonych od 1949 roku, każdy, kto przepracował chociażby jeden dzień, dostanie emeryturę. Stąd lawinowy przyrost tzw. groszowych świadczeń- wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Czym są groszowe emerytury?

Emerytury groszowe wystąpią, gdy osoby osiągające wiek emerytalny - w okresie swojej aktywności zawodowej płaciły niskie składki emerytalne lub w ogóle ich nie płaciły. Groszowe emerytury są przyznawane zarówno osobom, które mają duże luki w historii zatrudnienia, jak i tym, którzy przez długi czas pracowali na umowach nieobjętych składkami emerytalnymi. Innymi słowy, otrzymują je ci, którzy mieli przerwy w pracy lub pracowali na umowach, które nie obejmowały składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składki emerytalne.