Kontrole podatku VAT w zeszłym roku

Na portalu Prawo.pl udostępnione zostały dane Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w 2023 roku zakończyło się ponad 13 tys. kontroli podatkowych, a w tym 54 proc. stanowiły kontrole VAT:

  • kontrole dotyczące VAT – 7053;
  • kontrole dotyczące PIT – 5503;
  • kontrole dotyczące CIT – 1184;
  • kontrole dotyczące akcyzy – 57;
  • pozostałe kontrole – 457.
Reklama

Jednocześnie mogło zostać skontrolowanych kilka tytułów podatkowych.

Ponadto zwiększyła się także liczba kontroli celno-skarbowych, które zazwyczaj przeprowadzane są rzadziej niż kontrole podatkowe. Mają one identyfikować istotne nieprawidłowości. W 2023 roku zakończono ich:

  • w związku z podatkiem VAT – 4082;
  • w związku z PIT-em – 1263;
  • w związku z CIT-em – 1745;
  • w związku z akcyzą – 89;
  • w związku z innymi podatkami – 35.

Jak wynika z danych portalu Prawo.pl, w 279 zakończonych kontrolach celnoskarbowych wykazano nieprawidłowości skutkujące dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 207 mln zł, z kolei w przypadku kontroli podatkowych – 1414 kontroli VAT wykazało nieprawidłowości, które skutkowały dodatkowymi zobowiązaniami na ok. 250 mln zł.

Kontrole VAT – przyczyny

Według informacji zawartych w Stanie Polskich Finansów Publicznych 2016–2023. Biała księga – streszczenie, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów – obserwuje się zwiększanie luki VAT.

"Podkreślana wielokrotnie poprawa ściągalności podatków w przypadku podatku VAT okazuje się nieodporna na kryzysy. Szacunki na 2022 i 2023 rok wskazują na istotny wzrost luki VAT" – czytamy.

W 2022 roku szacowana wysokość luki VAT wynosiła 7,3 proc., natomiast w roku 2023 – już 15,8 proc. Nie musi to oznaczać, że dochodzi do coraz większej liczby oszustw podatkowych, gdyż przyczyną takie stanu rzeczy mogą być również pomyłki, niepłacenie podatku lub jego celowe unikanie.

Kontrole podatku VAT w całej Polsce

Jak podaje serwis MamBiznes.pl, luka VAT sprawiła, że to właśnie na podatku VAT skupiają się aktualnie urzędy skarbowe. Kontroli jest coraz więcej. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w 2024 roku przeprowadzono już ponad 9 tys. kontroli celno-skarbowych. Przypomnijmy, że całym w 2023 roku było ich 4082.

Podatnicy VAT z całej Polski powinni więc być przygotowanym na ewentualność kontroli. Rządowi zależy bowiem na tym, by pozyskać środki finansowe do naprawy działania systemu, a nałożone zobowiązania mogą w tym pomóc.