Marcowa waloryzacja emerytur

W marcu bieżącego roku ZUS przeprowadził kolejną waloryzację emerytur. Wyniosła ona 12,12 proc. Została tak jak co roku przeprowadzona z urzędu, a więc aby ją uzyskać, świadczeniobiorcy nie musieli składać wniosków. Waloryzacja wyliczana jest poprzez pomnożenie kwoty przysługującej danej osobie na koniec lutego przez wspomniany wskaźnik waloryzacji (12,12 proc.).

Dzięki waloryzacji wysokość minimalnej emerytury wzrosła z kwoty 1588,44 zł do 1780,96 zł, a więc o prawie 200 zł brutto.

Reklama
Reklama

Najwyższa emerytura w Polsce i rekordowa waloryzacja emerytury

Waloryzacji podlegała również najwyższa emerytura w Polsce, którą otrzymuje mieszkaniec Zabrza, a która w 2023 roku wynosiła 43,4 tys. zł. Już wówczas była najwyższą w kraju i przewyższała przeciętną emeryturę ponad 12 razy.

Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, a więc ponad 20 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego, który dla mężczyzn wynosi 65 lat. Zrobił to po 62 latach, 5 miesiącach i 18 dniach pracy, w trakcie której nie miał żadnych zwolnień chorobowych. Jego okresy nieskładkowe wyniosły 4 lata, 11 miesięcy i 13 dni. O rekordziście z Zabrza poinformowała w rozmowie z Interią Biznes Beata Kopczyńska, rzeczniczka śląskiego oddziału ZUS.

Reklama

W związku z tym w przypadku wspomnianego emeryta z Zabrza miała miejsce rekordowa waloryzacja emerytury. Od marca jego świadczenie wzrosło o 5261 zł i obecnie wynosi ono 48 673,53 zł miesięcznie.

Jak wyliczana jest wysokość emerytury?

Wspomniany rekordzista z Zabrza wysokość swojego świadczenia zawdzięcza oczywiście długiemu stażowi pracy i kapitałowi zgromadzonemu na koncie emerytalnym. Istotny okazał się jednak również fakt, że na emeryturę przeszedł dopiero wiele lat po osiągnięciu wymaganego do niej wieku.

Wysokość emerytury wyliczana jest – w uproszczeniu – poprzez podzielenie zgromadzonego przez nas kapitału emerytalnego przez czas dalszego średniego trwania życia od momentu przejścia na emeryturę. Ten drugi wskaźnik liczony jest w miesiącach i pochodzi z tablic publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Wraz z wiekiem zmniejsza się liczba prognozowanych miesięcy życia. Tym samym im później przejdziemy na emeryturę, tym zgromadzony przez nas kapitał dzielony będzie przez mniejszą liczbę miesięcy. Dzięki temu zyskamy wyższe świadczenie.