Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym, wypłacanym od 2019 roku. Wysokość "trzynastki” jest równa wartości minimalnej emerytury i w tym roku wynosi 1780 zł brutto niezależnie od wysokości świadczenia podstawowego.

"Trzynastka” przysługuje nie tylko emerytom, ale również osobom pobierającym renty tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, socjalne i rodzinne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Reklama

Uwaga na limity

Większość uprawnionych otrzymała już "trzynastkę” z razem z kwietniową emeryturą. Jednak mimo, że świadczenie wpłynęło na konto, część emerytów będzie musiała je zwrócić. Stracić mogą osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), ale przeszły na wcześniejszą emeryturę i do niej dorabiają. Muszą one przestrzegać limitów dodatkowych zarobków. Limity te zmieniają się co kwartał. Aktualnie osoby na wcześniejszej emeryturze mogą dorabiać do kwoty 5278,30 zł. To równowartość 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł. Jeśli przekroczą ten próg ich emerytura zostanie zmniejszona.

Reklama

Kto będzie musiał oddać "trzynastkę”?

Jeżeli osoby, które dorabiają sobie będąc na wcześniejszej emeryturze lub rencie osiągną przychody wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 9802,50 zł brutto, świadczenie emerytalne zostanie zawieszone. Dotyczy to również trzynastej i czternastej emerytury. Jeśli limit dorabiania do emerytury zostanie przekroczony, "trzynastkę" trzeba będzie zwrócić.

„Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 marca – odnośnie 13 emerytury lub na 31 października – odnośnie 14 emerytury, świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi” - mówi Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS w rozmowie z portalem niepelnosprawni.pl

Limity dotyczą tylko osób, które są na wcześniejszej emeryturze. Seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.