Harmonogram wypłat 13. emerytur

Jak przypomina ZUS, "trzynastki" są wypłacane razem ze świadczeniami za kwiecień danego roku. W tym miesiącu terminy wypłat przypadają kolejno na:

 • 1 kwietnia,
 • 5 kwietnia,
 • 6 kwietnia,
 • 10 kwietnia,
 • 15 kwietnia,
 • 20 kwietnia,
 • 25 kwietnia.
Reklama

Zgodnie z harmonogramem wypłat najbliższa transza trzynastych emerytur zostanie przesłana w czwartek 25 kwietnia.

Reklama

Część pierwszych trzynastek w tym roku wypłacano w nietypowym terminie, bo już 29 marca. Przesunięcie nastąpiło z powodu Świąt Wielkanocnych, w tym roku Poniedziałek Wielkanocny wypadł 1 kwietnia. Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie zostanie wypłacone wcześniej. Podobna sytuacja nastąpi 1 maja, gdy wypada termin wypłaty trzynastek osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ta grupa otrzyma przelewy na konto najpóźniej 30 kwietnia.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2024 roku?

Trzynasta emerytura odpowiada kwocie najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Po marcowej waloryzacji jest to kwota 1780,96 zł brutto – czyli 1620,67 zł "na rękę". Osoby uprawnione do otrzymania „trzynastki” dostają świadczenie w takiej samej kwocie, niezależnie od kwoty otrzymywanej emerytury lub renty.

Czy świadczenie wymaga składania wniosku?

Trzynaste emerytury są przyznawane automatycznie wszystkim grupom osób uprawnionych do pobierania świadczeń rentowych lub emerytalnych. Decyzja o przyznaniu trzynastej emerytury jest przyznawana z urzędu. Co istotne, w przypadku zbiegu prawa do świadczeń np. jeżeli dana osoba ma prawo do emerytury z ZUS-u i KRUS-s – wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie dodatkowe. Podobnie w przypadku otrzymywania emerytury i renty wypadkowej.

Reklama

Kto jest uprawniony do otrzymania 13. emerytury?

Świadczenie jest przyznawane osobom, które pobierają emeryturę lub rentę, w tym również:

 • emeryturę pomostową, okresową, kapitałową i częściową,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę wypadkową,
 • rentę dla inwalidów wojennych i wojskowych,
 • rentę szkoleniową,
 • rentę socjalną,
 • rentę rodzinną,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenia i zasiłek przedemerytalny.

Z prawa do otrzymywania trzynastej emerytury wykluczone są osoby, które na dzień 31 marca danego roku miały zawieszone prawo do świadczeń.