Kody na L4 – co oznacza numer 1 i 2?

Z założenia czas spędzany na L4 powinien być przeznaczony na wracanie do zdrowia, jednak nie zawsze wymaga to niewychodzenia z domu. Lekarz może zdecydować, że pacjent może być aktywny. Dlatego też na L4 znajduje się kod 1 lub 2, które mają w tej kwestii decydujące znaczenie. Zwolnienie lekarskie z:

  • kodem 1 oznacza, że pracownik w czasie choroby powinien przebywać w domu, jednak możliwe są wyjścia do lekarza, apteki czy sklepu;
  • kodem 2 oznacza, że stan pacjenta zezwala na wychodzenie z domu i nie przeszkadza to w procesie zdrowienia.
Reklama

Kody te mają również znaczenie podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, która może zostać przeprowadzona przez ZUS lub pracodawcę (w przypadku, gdy zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych). Jeżeli na L4 widnieje kod 1, a pracownika nie będzie w domu, wyjedzie w tym czasie na wakacje (i nie poda adresu, pod którym przebywa) czy chociażby, korzystając z "wolnego", wybierze się na rowerową wycieczkę, poniesie konsekwencje. Zasiłek chorobowy może zostać cofnięty, a już wypłacony – musi zostać zwrócony. Oczywiście może się okazać, że pracownik wyszedł akurat do lekarza czy apteki – musi mieć jednak na to dowody.

Reklama

Kody od A do E na zwolnieniu lekarskim

L4 zawiera także informacje o przyczynie wystawienia zwolnienia – także przedstawione za pomocą kodów – są to kody literowe od A do E. Jednak nie zawsze są one umieszczane na dokumencie – wszystko zależy między innymi od decyzji lekarza. Co oznaczają poszczególne litery?

  • Kod A – niezdolność do pracy, do której doszło po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, co niezdolność do pracy przed przerwą;
  • Kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży;
  • Kod C – niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu;
  • Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;
  • Kod E – niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej, której okres wylęgania się jest dłuższy niż 14 dni, lub z powodu innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższy niż 14 dni od jej rozpoczęcia.

Czy pracodawca widzi kody na L4?

Pracodawca widzi kody cyfrowe. Co jednak z powyższymi kodami A–E na L4? Nie zawsze są one umieszczane w zwolnieniu, które dostaje pracodawca. Decyduje o tym lekarz lub sam pacjent – w przypadku kodu B, czyli tego, który związany jest z ciążą, oraz kodu D dotyczącego gruźlicy, można złożyć pisemny wniosek o to, by lekarz nie umieszczał ich na dokumencie.

Choć kody na L4 są widoczne dla pracodawcy, to nie widzi on numeru statystycznego wskazującego na konkretną chorobę, która jest przyczyną zwolnienia lekarskiego. Dzieje się tak ze względu na poufność i prawo pracownika do prywatności.