Intercyza. Na czym polega?

Intercyzę mogą zawrzeć zarówno osoby przed ślubem, jak i małżonkowie w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Jest to rodzaj umowy, który może być modyfikowany lub rozwiązany, a wszystkie formalności z tym związane muszą być wykonane w postaci aktu notarialnego.

Dzięki intercyzie para ma szansę na ustanowienie pełnej rozdzielności majątkowej lub wprowadzenie rozdzielności majątkowej z możliwością wyrównania dorobków. Intercyza umożliwia także wprowadzenie indywidualnych ustaleń dostosowanych do konkretnych potrzeb małżonków, dotyczących zarządzania finansami i majątkiem, w tym kwestii takich jak podział majątku, alimenty w przypadku separacji lub rozwodu, a także prawa do majątku i inwestycji. Dodatkowo intercyza pozwala na precyzyjne określenie zasad dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku.

Reklama
Reklama

Intercyza a dziedziczenie

Kiedy małżonkowie nie podpiszą intercyzy, to od razu po ślubie tworzy się między nimi wspólność majątkowa. Ważne jest jednak, by pamiętać, że dobra nabyte przez jedno z małżonków w drodze dziedziczenia wchodzą w skład jego majątku osobistego, niezależnie od tego, czy w małżeństwie panuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa.

Podobna zasada obowiązuje również w przypadku, gdy małżeństwo zawarło intercyzę, która wyklucza wspólność majątkową. Przy rozdzielności majątkowej, zarówno majątek nabyty przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa, jest traktowany jako osobista własność tego małżonka, który go nabył, otrzymał w darowiźnie lub odziedziczył.

Intercyza a śmierć jednego z małżonków

Chociaż rozdzielność majątkowa wpływa na relacje majątkowe małżeństwa, to nie obowiązuje ona w przypadku dziedziczenia. Jeśli między małżonkami została zawarta intercyza, to w przypadku śmierci jednego z małżonków, najpierw sprawdza się testament zmarłego. W przypadku jego braku następuje dziedziczenie zgodnie z prawem, czyli najpierw majątek przypada współmałżonkowi i dzieciom zmarłego, którzy otrzymują równe części.

Warto jednak pamiętać o prawnej zasadzie, według której udział współmałżonka nie może być mniejszy niż 25% wartości spadku. Gdy zmarły nie pozostawił potomstwa, połowa jego majątku przejdzie na współmałżonka, a pozostała część zostanie równo podzielona między rodziców spadkodawcy. Rozdzielność majątkowa nie blokuje praw dziedziczenia przez małżonka.

Intercyza: śmierć jednego z małżonków i dziedziczenie jego długów

Podpisując intercyzę, małżonkowie często kierują się chęcią zabezpieczenia partnera przed możliwością przejęcia długów. Natomiast istotne jest to, że taka ochrona obowiązuje tylko podczas życia dłużnika. Po jego śmierci długi mogą stać się problemem dla żyjącego małżonka.