Aby zwiększyć wysokość emerytury, należy postępować zgodnie z przypomnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli przeszukać domowe archiwum, aby znaleźć dokumenty związane z historią naszego zatrudnienia. Następnie takie dokumenty należy przedstawić w ZUS, o ile ubezpieczyciel jeszcze ich nie otrzymał. W ten sposób można uzupełnić niezbędne dane, które przyczynią się do podniesienia wysokości świadczenia emerytalnego.

Reklama

Może się to udać zwłaszcza osobom, które były zatrudnione przed 1999 rokiem. Ówczesna reforma systemu emerytalnego wprowadziła pewne zamieszanie, które wciąż może mieć wpływ na niektórych emerytów oraz rencistów. ZUS regularnie podkreśla, że świadczenia dla osób zatrudnionych ponad 25 lat temu mogą być wyższe. Jednak konieczne jest uzupełnienie dokumentacji w odpowiednim oddziale Zakładu.

Jak zwiększyć emeryturę?

Część osób starszych od dłuższego czasu otrzymuje emerytury i renty niższe, niż powinny, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. ZUS regularnie, na początku każdego roku, przypomina, że istnieje stosunkowo prosty sposób na zwiększenie wysokości swoich świadczeń.

Jeżeli w przeszłości pracowaliście, ale ZUS nie posiada na to wystarczających dowodów, emerytura lub renta mogą być naliczane na niekorzyść ubezpieczonego. Dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby uzyskać wyższe wypłaty od ZUS-u. Czasami konieczny jest kontakt z byłym pracodawcą, a jeśli firma już nie istnieje, warto sprawdzić archiwa zakładowe.

Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały najczęściej swoich następców prawnych i to te podmioty powinny przejąć archiwalne dokumenty - powiedziała w rozmowie z Interią Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Warto dodać, że ubezpieczyciel wskaże, jakie dokumenty będą potrzebne w tej sytuacji.

Warto prześledzić historię zakładu pracy

Przeszukiwanie archiwów może być czasochłonne, gdyż wymaga dokładnego prześledzenia historii zakładu pracy i wydarzeń z nim związanych na przestrzeni lat. Jednak warto włożyć wysiłek, ponieważ odnalezienie zaległego świadectwa pracy lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie może skutkować podwyższeniem emerytury, lub renty. W takim przypadku kwota świadczenia zostanie ponownie naliczona, uwzględniając nowe zasady.

Gdzie można dostać takie dokumenty?

Warto prześledzić historię poprzedniego pracodawcy, gdyż istnieje możliwość, że został on np. przejęty przez inną firmę. Jeśli nasze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w jednostce powołanej przez organy państwa, zaleca się skontaktowanie z urzędami wojewódzkimi lub nawet ministerstwami. Wówczas możemy uzyskać brakujące zaświadczenie o pracy, co otworzy nam drogę do otrzymania wyższej emerytury.

Jeśli zakład pracy już nie istnieje to na podstawie pism, wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby. To podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację osobową i płacową - tłumaczy rzeczniczka Iwona Kowalska-Matis.

Pracownicy mniejszych zakładów mają lepszą sytuację

Reklama

Byli pracownicy mniejszych przedsiębiorstw, zatrudnionych w miejscach pracy obejmujących do 20 osób, znajdują się w korzystniejszym położeniu, niż byli pracownicy z większych firm. Przed rokiem 1999 pracodawcy mieli możliwość zgłaszania wszystkich pracowników do ZUS poprzez imienne deklaracje (w przypadku zakładów zatrudniających do 20 osób).

W sytuacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 osób nie prowadzono jednak indywidualnych rozliczeń z imieniem i nazwiskiem pracownika, a składki były odprowadzane zbiorczo za całą zatrudnioną kadrę.

Osoby, które pracowały w mniejszych firmach, nie są zobowiązane do poszukiwania świadectwa pracy, którego nie dostarczyły. Wystarczy, że podczas wizyty w ZUS podadzą dokładny adres pracodawcy, imię i nazwisko właściciela firmy, a być może także numer konta płatnika składek (NKP).

W przypadku byłych pracowników większych przedsiębiorstw konieczne jest jednak dostarczenie świadectwa pracy ze względu na brak imiennych deklaracji rozliczeniowych.

Świadczenie bez kompletu dokumentów?

Nawet jeżeli obecnie nie posiadamy pełnej dokumentacji, zawsze możemy złożyć wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Następnie, po dostarczeniu brakujących dokumentów wpływających na wysokość świadczenia, może zostać przyznana wyższa emerytura.

Braki w dokumentach nie oznaczają, że nie można złożyć wniosku o emeryturę. Można to zrobić a odnalezione dokumenty dostarczyć do ZUS. Wtedy kwota emerytura zostanie ponownie naliczona już z uwzględnieniem nowych zaświadczeń - potwierdziła rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS.