Osoby starsze w Polsce mają dostęp do różnorodnych środków wsparcia, obejmujących między innymi zniżki na komunikację publiczną, zwolnienia z opłat RTV oraz ulgi podatkowe. W 2024 roku planowane jest wprowadzenie innowacyjnego programu wsparcia o nazwie bon senioralny, który ma na celu pomoc osobom starszym, które potrzebują opieki. Ten bon to krok w kierunku poprawy standardu życia seniorów i ich rodzin, szczególnie tych, którzy jednocześnie pracują i opiekują się starszymi rodzicami.

Reklama

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowy program wsparcia seniorów. Jego celem jest pomoc osobom starszym, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. Bon ma pomóc w opłaceniu opieki dla seniora, a tym samy odciążyć jego opiekunów (dzieci, wnuki i dalszą rodzinę).

Funkcje bonu senioralnego 2024

Bon powinien pełnić trzy funkcje. Powinien pozwolić na wykupienie usług asystenta w miejscu zamieszkania seniora, pozwolić odciążyć opiekunów i przywrócić ich na rynek pracy oraz pomóc upowszechnić zjawisko korzystania ze wsparcia w opiece nad seniorami, które ciągle jest dostępne w ograniczonym zakresie ze względu na czynniki ekonomiczne oraz kulturowe.

Reklama

Dla kogo bon senioralny 2024?

Przyznawanie bonu senioralnego będzie oparte na kryterium wieku. Prawdopodobnie nie będzie wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Brak tego wymogu ma przyspieszyć procedurę uzyskania bonu, zgodnie z wyraźnym sygnałem premiera Donalda Tuska, który zaznaczył, że wprowadzenie bonu ma odbyć się szybko i bez rozbudowanych procedur.

Bon ma być skierowany do seniorów, a nie na emerytów, którzy często zachowują sprawność w momencie przejścia na emeryturę. Świadczenie więc ma przysługiwać osobom starszym, które mają problem z codziennym funkcjonowaniem.

Od jakiego wieku będzie przysługiwał bon senioralny 2024? Najprawdopodobniej będzie on przyznawany osobom 75+, ale to może się zmienić. O bon miałyby występować także osoby po 45. roku życia, które chcą być aktywne zawodowo, a których rodzice - seniorzy - nie są samodzielni i wymagają stałej opieki.

Ile wyniesie bon senioralny 2024?

Decyzje dotyczące wysokości bonu senioralnego i, co za tym idzie, liczby godzin opieki, będą podejmowane wspólnie przez pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz lekarzy. Kluczową rolę w zarządzaniu i alokacji środków odegrają samorządy.

Maksymalna kwota bonu senioralnego wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że od stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła do 4242 zł brutto, a drugi raz wzrośnie od 1 lipca do kwoty 4300 zł brutto. To znaczy, że maksymalna kwota bonu senioralnego mogłaby wynosić 2121 zł brutto w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2024 roku oraz 2150 zł brutto w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

W jakiej formie będzie wypłacany bon senioralny?

Bon senioralny nie będzie wypłacany seniorowi i jego rodzinie w formie gotówki. Samorządy przekażą pieniądze podmiotom, które zrealizują usługi opiekuńcze w zamian za pieniądze z bonu senioralnego. Kwota z bonu senioralnego ma pozwolić na pokrycie kosztów opieki w wymiarze średnio kilku godzin dziennie.

Kiedy pierwsze wypłaty bonu senioralnego?

Program ma być wprowadzany stopniowo i etapowo. Jednak pierwsze świadczenia przewidziane są jeszcze na 2024 rok. Nie ma natomiast jeszcze dokładnego harmonogram wypłat bonu senioralnego 2024. Na to trzeba jeszcze poczekać.