Zastrzeżenie numeru PESEL – po co to robić?

Zastrzeżenie numeru PESEL jest ważne ze względów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że numer znajdzie się w rejestrze zastrzeżeń, nie będzie możliwości zaciągnięcia pożyczki lub kredytu przez kogoś innego na nasze dane. Oprócz tego nikt też nie założy bez naszej wiedzy rachunku oszczędnościowego, nie zawrze umowy leasingu, nie zmodyfikuje już zawartych umów pod względem zwiększenia salda zadłużenia, a nawet nie wybierze większej sumy pieniędzy w banku.

Czy z zastrzeżonym numerem PESEL weźmiesz kredyt?

Reklama

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje takie jak banki będą musiały sprawdzać w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL, czy dany numer jest zastrzeżony. Jeśli tak, to klient przychodzący do banku w sprawie kredytu, nie powinien go otrzymać.

Reklama

Podobnie będzie również wtedy, gdy ktoś z zastrzeżonym PESEL-em będzie chciał wybrać większą sumę pieniędzy ze swojego konta bankowego. Zablokowane będą wypłaty większe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku ta kwota wyniesie około 12 700 zł.

Takie wypłaty nie będą możliwe w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL, w celu ochrony przez różnymi oszustwami. Znana jest "metoda na wnuczka", w której wyniku starsze osoby wybierają duże sumy ze swojego konta. Gdy możliwość ta będzie wymagała wcześniejszego cofnięcia zastrzeżenia, dodatkowe godziny mogą pomóc w wykryciu oszustwa.

Nie ma więc możliwości między innymi wzięcia kredytu, pożyczki, wybrania większej sumy pieniędzy z konta, założenia rachunku oszczędnościowego czy zawarcia umowy leasingu, kiedy numer PESEL będzie zastrzeżony.

Zastrzeżony PESEL a wzięcie kredytu. Czy jest możliwe?

Nie ulega wątpliwości, że osoby, które zastrzegły swój PESEL, będą chciały w pewnym momencie wybrać większą gotówkę ze swojego konta czy też wziąć kredyt. Co w takim przypadku? Jeżeli nie cofniemy zastrzeżenia numeru, bank i inne instytucje, nie mogą nam przyznać kredytu czy pozwolić na wypłatę pieniędzy.

Co należy więc zrobić? Cofnąć zastrzeżenie. Można to zrobić, podobnie jak samo zastrzeżenie, z poziomu aplikacji mObywatel, w każdej chwili, dowolną liczbę razy. Jednak istotny jest fakt, że cofnięcie to nie następuje z miejsca.

W przypadku wypłaty gotówki z konta, nawet jeśli robimy to w siedzibie banku, nie możemy cofnąć zastrzeżenia PESEL na miejscu i od razu otrzymać pieniędzy. "Blokada" zniknie po 12 godzinach od cofnięcia zastrzeżenia.

Jeżeli więc zamierzasz wziąć kredyt czy wybrać sumę większą niż 12 700 zł w 2024 roku, to konieczne jest wcześniejsze cofnięcie zastrzeżenia PESEL-u. Dzięki temu cała procedura odbędzie się bez problemów w tym aspekcie.

Co z umowami zawartymi przed zastrzeżeniem PESEL-u?

W tym przypadku prawo nie działa wstecz i powyższe nie dotyczy umów, które zostały już zawarte, poza jednym przypadkiem. Jeżeli ktoś będzie chciał w trwającej już umowie wprowadzić zmiany, które skutkować będą zwiększeniem zadłużenia, konieczne będzie zweryfikowanie, czy numer PESEL nie widnieje w rejestrze zastrzeżeń.