Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest świadczeniem rekompensującym wysokie wzrosty cen energii, gazu oraz żywności w 2024 roku. Otrzymane pieniądze są bezzwrotne. Taką rekompensatę otrzymać mogą te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem zasilania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Od nich zależy również wysokość świadczenia.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024?

Reklama

Osoby kwalifikujące się do uzyskania dodatku osłonowego w 2024 roku mogą otrzymać nawet 822,25 zł. Wysokość świadczenia przedstawia się następująco:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla dwu- lub trzyosobowego gospodarstwa domowego;
  • 486,20 zł dla dwu- lub trzyosobowego gospodarstwa domowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez co najmniej 6 osób.

Możliwe jest również otrzymanie podwyższonego dodatku osłonowego, jeżeli dom opalany jest węglem lub w przypadku bloków, gdzie kotłownia jest na węgiel. Wówczas świadczenie wynosi:

  • 286 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429 zł dla dwu- lub trzyosobowego gospodarstwa domowego;
  • 607,75 zł dla dwu- lub trzyosobowego gospodarstwa domowego;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez co najmniej 6 osób.

Kryterium dochodowe dodatku osłonowego w 2024 roku

Aby otrzymać dodatek osłonowy w 2024 roku należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi aktualnie:

  • do 1500 zł miesięcznie na osobę – w gospodarstwie domowym wieloosobowym;
  • do 2100 zł miesięcznie – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Co jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone?

W przypadku przekroczenia wysokości limitów miesięcznego dochodu na osobę wykorzystywana jest zasada zwana złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek zostanie pomniejszony o tę kwotę, która przekracza limit. Jeśli w gospodarstwie jednoosobowym ktoś otrzymuje miesięcznie dochód w wysokości 2150 zł, dodatek osłonowy będzie 50 zł niższy. Co jednak warto podkreślić, jeśli wysokość świadczenia okaże się niższa niż 20 zł, wówczas nie będzie ono przysługiwało.

Do kiedy świadczenie osłonowe 2024?

Gospodarstwa domowe chcące skorzystać z dodatku osłonowego, mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów do 2024 roku. W tym celu należy udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub przesłać wniosek online korzystając ze strony ePUAP lub profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany do 30 czerwca 2024 roku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.