Zwrot za prąd należy się wszystkim gospodarstwom domowym. Są jednak dwie tury. Pierwsza została rozliczona wraz z ostatnią fakturą za zużycie energii w 2023 roku, a to oznacza, że rachunki osób, które się załapały, zostały pomniejszone o kwotę zwrotu, czyli o dokładnie 125,34 zł.

Reklama

Co zrobić, aby otrzymać zwrot za prąd?

Jak można było się zakwalifikować do pierwszej tury? Czas na to był do 15 grudnia 2023 roku. Trzeba było spełnić jeden z poniższych warunków:

  • ograniczać zużycie energii elektrycznej o 5 proc. przez co najmniej 3 miesiące. Okres obniżonego zużycia musiał zmieścić się w 3 pierwszych kwartałach 2023 roku, a więc od stycznia do września;
  • potwierdzić poprawność danych osobowych, które posiada sprzedawca prądu;
  • wyrazić zgodę na kontakt drogą elektroniczną (np. wysyłanie e-faktur);
  • wyrazić zgodę marketingową;
  • posiadać instalację fotowoltaiczną;
  • złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że są uprawnione do korzystania z podwyższonych limitów zużycia (3 600 kWh lub 4 000 kWh).
Reklama

Osoby, które nie spełniły jednego z powyższych kryteriów, również dostaną zwrot. Nie trzeba wypełniać ani wysyłać żadnych wniosków. Będzie on "przekazany" w postaci pomniejszenia kwoty na fakturze później - w 2024 roku. Nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 roku.

Dostawcy będą weryfikować prawo do zwrotu

Warto dodać, że dostawcy energii muszą zweryfikować, czy gospodarstwa domowe spełniły co najmniej jeden z warunków uprawniających do zwrotu. W przypadku gdy weryfikacja wykaże, że odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie spełnił żadnego z warunków umożliwiających zastosowanie wobec niego obniżenia, wówczas, jak wskazuje treść rozporządzenia:

"przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą, w zakresie obrotu energią elektryczną uwzględnia kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. tego odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r."

Czy trzeba składać wnioski o zwrot za prąd?

Nie trzeba składać żadnego specjalnego wniosku, aby otrzymać zwrot za prąd.

Zwrotu nie otrzymamy w gotówce, ale w postaci jednorazowego upustu w wysokości 125 zł na fakturze za energię elektryczną.