Wniosek o rezygnację z PPK – czy trzeba składać?

Pracownik w każdym momencie może złożyć wniosek o rezygnację z uczestnictwa w PPK. Nie musi jednak tego robić z początkiem nowego roku, jeżeli pracuje u tego samego pracodawcy. Pracodawca zgłasza ponownie do PPK pracowników, którzy zrezygnowali z programu, po upływie 4 lat od ostatniej rezygnacji. Pierwsze takie wznowienie miało miejsce 1 kwietnia 2023 roku. Wówczas pracownicy ponownie musieli złożyć wnioski do 31 marca 2023 roku. W 2024 roku nie muszą więc składać wniosku o rezygnację.

Należy go złożyć w przypadku pracy u nowego pracodawcy lub chęci rezygnacji, która pojawiła się w bieżącym roku. Co więcej, także wniosek o rezygnację można cofnąć, przystępując ponownie do PPK.

Reklama

Jeżeli pracownik zrezygnuje z PPK, odejdzie z pracy, jednak wróci do wykonywania obowiązków u tego samego pracodawcy, to jego wniosek jest nadal ważny – nie musi składać go ponownie.

Reklama

Automatyczny zapis do PPK co 4 lata

Co 4 lata następuje ponowny automatyczny zapis wszystkich pracowników między 18. a 55. rokiem życia do pracowniczych planów kapitałowych. Z racji tego, że program rozpoczął się w 2019 roku, pierwszy autozapis miał miejsce w 2023 roku. Następnego możemy spodziewać się w 2027 roku, następnie w 2031, 2035 itd.

Pracodawca musi do końca lutego roku, w którym następuje automatyczny zapis, poinformować o nim pracowników i wówczas mają oni czas do 31 marca tego roku do złożenia wniosku o rezygnację z PPK.

Pracownicy po 55. roku życia do ukończenia 70 lat nie są zapisywani do PPK automatycznie, muszą w razie chęci samodzielnie złożyć wniosek o uczestnictwo.

Rezygnacja z PPK w każdym momencie roku

Jeżeli pracownicy automatycznie zapisani ponownie do PPK nie zdążą złożyć wniosku do 31 marca, nie oznacza to, że ich szansa na wypisanie się przepadła. Wciąż obowiązuje dobrowolność uczestnictwa i możliwość rezygnacji z niego w każdym momencie.

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

PPK jest systemem długoterminowego oszczędzania, do którego mogą przystąpić pracownicy. Środki są zbierane z myślą o zaspokajaniu potrzeb finansowych po 60. roku życia, jednakże można je odebrać także wcześniej. System ten został wprowadzony w 2019 roku.

Pracownicy mogą w nim uczestniczyć dobrowolnie. Pieniądze, które trafiają na konto PPK, nie pochodzą tylko z ich wypłaty, lecz także od pracodawcy i od państwa. Dzięki tego rodzaju oszczędzaniu można uzyskać dodatkowe środki na czas emerytury.

Pracodawcy muszą obowiązkowo utworzyć PPK w swojej firmie.