Ile pieniędzy potrzeba nam do szczęścia?

W pracy spędzamy dużą część życia, wcale więc nie dziwi, że każdy chciałby, aby nie była ona tylko przykrym i słabo płatnym obowiązkiem. Z raportu "Szczęście w pracy Polaków” agencji Jobhouse i Great Digital wynika, że dobre wynagrodzenie zdecydowanie jest potrzebne do szczęścia.

Pytanie jednak, co oznacza "dobre” wynagrodzenie. Okazuje się, że dla większości pytanych musi być naprawdę wysokie. To równe 13 200 zł netto.

Reklama

Wśród badanych znalazły się osoby pracujące, z wykształceniem średnim i wyższym, w większości mieszkańcy dużych miast, których średnie zarobki są obecnie na poziomie 9 700 zł netto. Wynika z tego, że chcieliby zarabiać o 4500 zł więcej. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi aktualnie 7544 zł brutto.

Reklama

Czy jesteśmy zadowoleni z pracy?

Skoro większość pracowników o takiej kwocie może tylko pomarzyć, czy oznacza to, że nie jesteśmy zadowoleni z pracy? W tym roku ankietowani ocenili "współczynnik szczęścia” w pracy na 6,8 na 10 punktów. To nieco mniej niż rok temu, kiedy wyniósł 6,9. Najwyższy był w 2021 roku - osiągnął wtedy 7,9 punktów.

Na ten wynik ma wpływ wiele czynników. Nie są to tylko pieniądze.

Co decyduje o szczęściu w pracy?

Dla pracowników szczególnie duże znaczenie ma także podejście pracodawcy do ich potrzeb, a także możliwość pracy zdalnej. Jest pięć najważniejszych czynników decydujących o naszym zadowoleniu z pracy.

Wynagrodzenie jest na pierwszym miejscu według 91 proc. badanych. Niemal równie ważni są współpracownicy, na których można liczyć - tak twierdzi 81 proc. osób. Zaraz za nimi jest przyjazna atmosfera w pracy (80 proc.). Bardzo istotne są relacje z przełożonym i możliwość rozwoju w pracy (75 proc.).

Polacy cenią pracę zdalną

Większość pracowników jest znacznie bardziej z pracy, kiedy może wykonywać ją zdalnie. Tak uważa 54 proc. osób. Dla 66 proc. pytanych jest to szczególnie ważny aspekt.

Około 74 proc. respondentów nadal ma możliwość pracy w takim samym trybie jak rok temu. I tyle samo jest zadowolonych z takiej opcji. Są to osoby, które mogą pracować poza biurem przez większość czasu lub co najmniej 1-2 dni w tygodniu.

Możliwość pracy zdalnej bardziej cenią kobiety (68 proc.), w przypadku mężczyzn jest to ważne dla 36 proc z nich.