Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że już w najbliższy piątek przedstawi założenia ustawy wydłużającej urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Szefowa rodziny przypomniała, że projekt wprowadza zasadę "tydzień za tydzień", by rodzice wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po narodzinach nie byli stratni.

Reklama

W środę, 22 maja resort rodziny na platformie X także przypomniał, że już w piątek przedstawią kolejne prorodzinne rozwiązania przygotowane w ministerstwie rodziny dotyczące rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu.

Propozycje rozwiązań

W marcu odbyło się drugie spotkanie zespołu ds. poprawy sytuacji rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach, na których zespół ustalił m.in. że dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych powinien być płatny w stu procentach. Na marcowym spotkaniu ustalono także m.in. następujące rozwiązania:

  • wymiar urlopu będzie wydłużany w okresach tygodniowych w przeliczeniu tydzień za tydzień, tzn. tydzień hospitalizacji dziecka oznacza dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego, przy wprowadzeniu maksymalnego wymiaru tego dodatkowego urlopu;
  • w stosunku do skrajnych wcześniaków tj. urodzonych przed 28 tygodniem ciąży albo z masą urodzeniową poniżej lub równą 1000 g, dodatkowy urlop macierzyński zostanie jeszcze wydłużony,
  • osobom ubezpieczonym niebędącym pracownikami będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
  • świadczenie rodzicielskie ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o okres będący odpowiednikiem dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlopu macierzyńskiego dla mamy albo taty będzie udzielany na wniosek zainteresowanego. Będzie przysługiwać rodzicom - w tym także rodzicom zastępczym i adopcyjnym - hospitalizowanych wcześniaków oraz rodzicom hospitalizowanych noworodków urodzonych w terminie.

Petycja ws. zmian w przepisach

Wcześniej, o pilne zmiany w przepisach, które pozwolą udzielać matkom wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu apelowała Fundacja Koalicji dla wcześniaków działając w imieniu rodziców wcześniaków oraz 7 organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. W petycji do MRPiPS wskazano że aktualny stan prawny wymaga rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego wraz z porodem wcześniaka i umożliwia przerwanie go dopiero po 8 tygodniach. "Matki wcześniaków czują się ograbione z urlopu macierzyńskiego podczas hospitalizacji ich ciężko chorych dzieci" - napisano.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.