Koszty kredytu można podzielić na część odsetkową, wynikającą z wysokości oprocentowania nominalnego oraz pozaodsetkową, której wysokość uzależniona jest od wysokości pobieranych opłat dodatkowych, np. prowizji przygotowawczej oraz ewentualnych składek ubezpieczeniowych. Maksymalna wysokość oprocentowania nominalnego uregulowana jest prawnie przez tzw. ustawę antylichwiarską, może ona wynosić nie więcej niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Aktualnie stopa ta jest na historycznie niskim poziomie 2,5%, zatem maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek w naszym kraju to 10% w skali roku. Banki rekompensują to sobie właśnie dodatkowymi opłatami za udzielenie i obsługę zobowiązania, których wysokości żadna ustawa już nie reguluje.

Reklama

Szukasz gotówki na wakacyjny wyjazd? Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszy kredyt!

Podstępne prowizje

Większość banków wykorzystuje możliwość osiągania większego zysku na kredytach poprzez wprowadzanie różnego rodzaju opłat, prowizji czy ubezpieczeń. Dlatego ich oferty, nawet o takim samym oprocentowaniu, mogą się znacząco różnić. A czasem wręcz oferty o niższym oprocentowaniu potrafią być droższe od tych o wyższym oprocentowaniu. Wystarczy spojrzeć na poniższe przykłady, by przekonać się, jak znaczące potrafią być te różnice:

· Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 5% przy oprocentowaniu 10% - koszt odsetkowy 2 872 zł, pozaodsetkowy 526 zł, rata 224 zł przy RRSO 13%
Reklama
· Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 15% przy oprocentowaniu 7% - koszt odsetkowy 2 196 zł, pozaodsetkowy 1 765 zł, rata 233 zł przy RRSO 15%
· Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 30% przy oprocentowaniu 0% - koszt odsetkowy 0 zł, pozaodsetkowy 4 286 zł, rata 238 zł przy RRSO 16%

Reasumując, niższe oprocentowanie, a nawet jego brak wcale nie muszą oznaczać niższego kosztu albo raty, wręcz przeciwnie – wystarczy wyższa prowizja i już pożyczka jest droższa.

Pożyczanie z głową

Jak w takim razie należy zabrać się do analizowania ofert pożyczek? Przed zawarciem umowy koniecznie należy sprawdzić nie tylko wysokość oprocentowania kredytu, ale również wysokość pobieranych opłat oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Zwłaszcza ten ostatni parametr jest bardzo istotny i pozwala obiektywnie zestawić ze sobą oferty kredytowe.

Warto też dopytać, czy skorzystanie z oferty kredytu będzie wymagało zakupu dodatkowego produktu, np. ubezpieczenia, konta lub karty kredytowej. To także może generować dodatkowe koszty. Jak widać nie zawsze oferty z niskim albo zerowym oprocentowaniem mogą się dla nas okazać korzystne. W podjęciu świadomej i długofalowej decyzji pomoże całkowity koszt kredytu.

Reklama

Porównaj kredyty gotówkowe i wybierz najlepszy dla siebie

Jak porównywać kredyty?

Chcąc zrobić rzetelne porównanie kilku różnych wariantów oferty, pochodzących nawet z tego samego banku bezwzględnie należy zwrócić uwagę na:

· całkowitą kwotę pożyczki, czyli to ile dostaniemy „do ręki” po potrąceniu wszystkich kosztów banku (prowizji, opłaty przygotowawczej, składek na ubezpieczenie); kwota ta musi być identyczna pomiędzy porównywanymi ofertami,
· ochronę ubezpieczeniową, która powinna uwzględniać podobne zakresy
· dokładnie taki sam okres spłaty, czyli wybrany okres kredytowania.

Jeśli powyższe są zbieżne możemy przejść do analizy szczegółowej pozycji kosztowych wybranej oferty pożyczki lub kredytu.