Oferty pakietów ubezpieczeniowych do kredytów i pożyczek są coraz bardziej powszechne i popularne. Liczba zakupionych polis wciąż rośnie. Wiele osób niestety nie do końca wie, jaki produkt kupuje. Eksperci TotalMoney.pl przeanalizowali plusy i minusy tego rodzaju ubezpieczeń. Zapoznaj się z poniższymi uwagami i zadecyduj, czy taka polisa będzie dla Ciebie pożyteczna.

Reklama

Oblicz ratę kredytu gotówkowego w 3 krótkich krokach

Gwarantowana ochrona

Wydarzenia, w wyniku których możemy liczyć na ochronę, są różne w zależności od banku. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej zaliczają się zazwyczaj:

· zgon
Reklama
· inwalidztwo
· niezdolność do pracy
· poważne zachorowanie
· utrata pracy
· hospitalizacja.

Jak widać, katalog zdarzeń jest dość obszerny. Powinno to, w znakomitej większości przypadków, zabezpieczyć nas od problemów związanych ze zdarzeniami jakie mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić nam spłatę kredytu lub pożyczki. Ale czy zawsze?

Odmowa pomocy

Abstrahując od kwestii kosztów przystąpienia do ubezpieczenia, które nie są małe i mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent pożyczanej kwoty, warto również wiedzieć w jakich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Najczęściej występującymi sytuacjami, które skutecznie uniemożliwią nam ubieganie się o przyznanie świadczenia są w przypadku:

· utraty pracy – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
· poważnego zachorowania albo hospitalizacji – zatajenie albo „minięcie się z prawdą” przy informacjach o przebytych chorobach albo tego, na co jesteśmy leczeni
· inwalidztwa albo skutków niebezpiecznych wypadków – czynny udział w walkach, poruszanie się pojazdami bez homologacji, przebywanie pod wpływem środków odurzających itp.

Ochrona warunkowa

Zakres ochrony, którą zostaniemy objęci przy ubezpieczeniu do pożyczki lub kredytu gotówkowego, jest szeroki. Pomijając fakt, że koszt tego rodzaju ochrony nie należy do najtańszych, warto skonfrontować to z potencjalną użytecznością produktu. Jak się bowiem okazuje, istnieje wiele wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, które spowodują, że w momencie wystąpienia szkody zostaniemy na placu boju sami, bez możliwości ubiegania się o świadczenie ubezpieczeniowe.

Porównaj kredyty gotówkowe i wybierz najlepszy dla siebie

Ograniczenia te są dość oczywiste. Po zakończeniu współpracy z pracodawcą za porozumieniem stron, kiedy nasze stanowisko nie zostało zlikwidowane – nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Podobnie będzie w przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Reklama

Jest jednak wiele sytuacji, w których polisa ta może okazać się niezbędna. Środki z odszkodowania z pewnością poratują nas przy spłacie kredytu, np. gdy będziemy w trakcie poszukiwać nowej pracy lub podczas poważnej choroby. Jak zawsze jest „coś za coś”. Po pierwsze, jak dobrze wiadomo, na świecie nie ma niczego za darmo! Dokładne zapoznanie się z warunkami polisy również pomoże w przyszłości uniknąć rozczarowania podczas ubiegania się o odszkodowanie. Poświęć więc czas na szczegółowe zapoznanie się z produktem i wszelkimi jego warunkami.