W połowie maja, w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt ten dotyczy ustalania stażu pracy. We wtorek, 9 lipca został on skierowany do konsultacji publicznych.

Praca na zleceniu lub samozatrudnieniu będzie wliczana do stażu pracy

Reklama

"Polki i Polacy, gdy uczciwie pracowali na umowach zleceniach, lub prowadzili własną działalność gospodarczą, gdy podejmują pracę na etat, dowiadują się, że te okresy nie zaliczają się do ich stażu pracy" - mówił rzecznik MRPiPS Michał Syska, w opublikowanym w środę na platformie X filmiku. Zaznaczył, że osoby pracujące na umowach zlecenie, bądź prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą liczyć na szereg uprawnień wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Wymienił m.ni. nagrody jubileuszowe oraz dłuższy urlop. Podkreślił, że jest to niesprawiedliwe. Dodał, że z tego też powodu w MRPiPS, kierowanym przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, powstał projekt, który znosi tę niesprawiedliwość. "Praca na zleceniu lub samozatrudnieniu będzie wliczana do stażu pracy" - podkreślił Syska w opublikowanym filmiku na platformie X.

"Przyjęcie ustawy umożliwi wliczanie do stażu pracy okresów pracy na umowie zlecenia czy prowadzenia pozarolniczej działalności. To oznacza m.in. wyższy dodatek stażowy czy dłuższy urlop" - napisano w środę, na profilu MRPiPS, na platformie X. Przypomniano także, że jest to projekt opracowany w resorcie i pod przewodnictwem ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

W projekcie podkreślono, że w obecnym stanie prawnym nie ma jednolitych zasad ustalania stażu pracy dla celów ustalania wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i dostępu do określonych stanowisk. Zwrócono także uwagę na obecne realia rynku pracy w Polsce, gdzie prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawa i w różnych formach.

Obecne naliczanie stażu pracy prowadzi do nierównego traktowania

Zdaniem projektodawców, ustalanie stażu pracy wyłącznie na podstawie okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania w zakresie nabywania uprawnień pracowniczych osób, które przebyły okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych oraz osób, które wykonywały pracę na podstawie innych stosunków prawnych i w innych formach. Podkreślono, że tak naliczany staż pracy jest niekorzystny dla pracowników.

Proponowane rozwiązania zakładają wliczanie do okresu zatrudnienia m.in. okresów prowadzenia pozarolniczej działalności, umowy agencyjne oraz umowy zlecenia. Projekt zakłada również wliczanie umów uaktywniających dla niań sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umów o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Reklama

Ważne terminy dotyczące stażu pracy

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na III kwartał 2024 r.