Nie wszyscy otrzymają dodatkowe środki na wakacje. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest tworzony w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Kluczowym kryterium przyznania świadczenia jest jednak dochód pracownika.

Reklama

Czym są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to forma dofinansowania wypoczynku dla pracowników, finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Celem tego świadczenia jest umożliwienie pracownikom tańszego wypoczynku i poprawy ich kondycji psychofizycznej.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Z wczasów pod gruszą mogą skorzystać pracownicy firm, w których działa ZFŚS. Nie ma przy tym znaczenia, na jaki etat jest zatrudniony pracownik, ani jak długi jest jego staż pracy. Aby otrzymać dofinansowanie, pracownik musi złożyć wniosek w firmie, w której jest zatrudniony. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym terminie.

Reklama

Wczasy pod gruszą - kwota

Wczasy pod gruszą nie mają z góry ustalonej kwoty. Wysokość przyznanych środków zależy od zarobków pracownika i jego rodziny. Oprócz wynagrodzenia za czas urlopu pracownicy mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie wypoczynku z funduszu socjalnego. Zasady przyznawania tego dofinansowania powinny być określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i obejmować informacje między innymi o tym:

 • kto jest uprawniony do świadczenia,
 • jaka jest wysokość dofinansowania,
 • jak często świadczenie jest wypłacane,
 • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownik musi wykorzystać, aby otrzymać dofinansowanie.

Wypłacane pracownikom kwoty mogą się różnić, ponieważ wysokość świadczenia socjalnego zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Nie ma określonego terminu, w którym pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy, ani wymagań co do formy spędzania wolnego czasu. Pracownik może wyjechać na wycieczkę lub spędzić urlop w domu.

W 2024 roku maksymalna kwota dofinansowania do wczasów pod gruszą wynosi:

 • Na pełny etat: 1 662,97 zł
 • Na 3/4 etatu: 1 247,23 zł
 • Na pełny etat: 2 217,29 zł
 • 831,49 zł

Należy jednak pamiętać, że to tylko kwoty maksymalne. Ostateczną kwotę dofinansowania ustala pracodawca.

Kiedy można wykorzystać wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą można wykorzystać w dowolnym terminie w ciągu roku kalendarzowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik wyjeżdża na wypoczynek z rodziną, czy też sam. Ważne jest, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w całości, czyli co najmniej 10 dni kalendarzowych pod rząd.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to dobrowolny program tworzony przez pracodawcę, mający na celu finansowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także emerytów i rencistów (byłych pracowników) i ich rodzin.

Kto ma obowiązek utworzenia ZFŚS?

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy zatrudniający:

 • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli wniosek o utworzenie funduszu złożyła zakładowa organizacja związkowa,
 • wszystkich prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.