Czym są kwoty graniczne przychodu?

Wakacje to czas, w którym wiele młodych osób decyduje się podjąć pracę. Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS i jednocześnie pracują, muszą zwracać uwagę na to, ile zarabiają. Jeśli bowiem ich przychód przekroczy pewną kwotą, ich świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone.

Określone kwoty, które mogą bezpiecznie zarobić bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia renty rodzinnej, to tzw. kwoty graniczne przychodu. Od 1 czerwca 2024 roku uległy one podwyższeniu i w takiej wysokości obowiązywać będą do 31 sierpnia tego roku. Oznacza to, że uczniowie i studenci mogą w czasie wakacji więcej zarobić.

Reklama
Reklama

Kwoty graniczne przychodu: Ile wynoszą? Ile mogą dorobić uczniowie i studenci?

ZUS przypomina, że obecnie dodatkowy miesięczny przychód do kwoty 5703,20 zł brutto nie spowoduje zmniejszenia renty rodzinnej. Wspomniana kwota to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednak jeśli w ciągu miesiąca uczeń lub student pobierający rentę rodzinną dorobi więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 10 591,60 zł brutto, wówczas jego świadczenie może zostać zawieszone.

Z kolei w przypadku, kiedy dodatkowy miesięczny przychód będzie mieścić się między 5703,20 zł brutto a 10 591,60 zł brutto, wtedy renta rodzinna może zostać zmniejszona o kwotę przekroczenia. Kwota ta nie może jednak być wyższa niż tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby wynosi 757,08 zł.

Natomiast jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, wówczas zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega tylko ta jej część, która przysługuje osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Kwoty graniczne przychodu: Kogo dotyczą?

Należy podkreślić, że kwoty graniczne przychodu obowiązują w sytuacji osiągania przychodu w związku z zatrudnieniem albo inną działalnością podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jest to więc umowa o pracę, umowa zlecenia oraz umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą.

Wyjątkiem jest umowa zlecenia, która zawarta została z uczniem lub studentem do 26. roku życia, przy której nie pojawia się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwoty graniczne przychodu obowiązują w tym przypadku wyłącznie wtedy, kiedy uczeń lub student podpisuje umowę zlecenie z firmą, w której jest jednocześnie pracownikiem, a więc jest z nią związany umową o pracę.