Na początku należy zaznaczyć, że polskie przepisy nie precyzują jednoznacznie ile powinna wynosić maksymalna temperatura, przy której nie powinno się pracować. Przepisy mówią jedynie o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Co to oznacza? Sprawdź.

Reklama

Maksymalna temperatura w pracy

Przepisy Bezpieczeństwa Higieny Pracy uzależniają dopuszczalną temperaturę od rodzaju wykonywanych obowiązków. Oznacza to, że minimalna lub maksymalna temperatura w pracy nie jest taka sama dla wszystkich stanowisk i różni się dla pracy w biurze i np. na hali produkcyjnej. Do jakiej temperatury trzeba pracować?

Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach biurowych została wyznaczona tylko dla niektórych grup pracowników - pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży. W takim przypadku maksymalna temperatura w pracy nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. W przypadku pozostałych grup pracowników prawo pracy nie określa maksymalnej dopuszczalnej temperatury.

Reklama

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Co to oznacza?

Przepisy BHP nakładają jednak na pracodawcę obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpłatnych napojów chłodzących, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza i pracownikom wykonującym swoje obowiązki na zewnątrz gdy temperatura wynosi powyżej 25 stopni. Rodzaj napojów chłodzących nie został określony – najczęściej jest to woda. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 do nawet 30 tys. zł. O wymiarze kary decyduje Państwowa Inspekcja Pracy.

Temperatura w pracy a Kodeks Pracy

Mimo że brak określenia maksymalnej temperatury w miejscu pracy nie został określony wprost nie oznacza to, że pracodawca może dopuszczać, aby w ich zakładzie pracy panowały niekorzystne warunki. Praca w wysokich temperaturach może m.in. doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych takich jak udar czy omdlenia.

Według specjalistów BHP temperatura w miejscu pracy nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza w pomieszczeniach biurowych, 28 stopni w przypadku wykonywania ciężkiej pracy fizycznej i 26 stopni podczas pracy w warunkach szczególnych.

Są to jednak wyłącznie zalecenia, a nie obowiązujące prawo. Wdrożenie doraźnych rozwiązań, takich jak np. skrócenie czasu pracy gdy temperatura w miejscu pracy jest zbyt wysoka, jest jedynie dobrą wolą, a nie obowiązkiem pracodawcy.

Przepisy dotyczące pracy w upale. Czy wejdą w życie?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, przepisy nie określają maksymalnej temperatury w miejscu pracy, po przekroczeniu której praca nie powinna być wykonywana. Ich wprowadzenie postulują jednak związki zawodowe. Potencjalne zmiany w Prawie Pracy w tym zakresie analizowało w 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Informowało wówczas, że w celu rozpoznania tematu przeprowadzone zostały konsultacje m.in. z inspekcją pracy i Ministerstwem Zdrowia.

Wprowadzenie przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy postuluje także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) - konsorcjum ponad 92 związków zawodowych z całej Europy. Limity takie obowiązują m.in. w Belgii czy na Węgrzech, jednak wciąż nie zostały wprowadzone w innych krajach, takich jak Francja czy Hiszpania. Zdaniem ETUC, niezbędny jest wspólny limit temperatury w Unii Europejskiej, który pozwoli chronić wszystkich pracowników.