Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie zwiększone do 4300 złotych. Ta zmiana będzie miała wpływ między innymi na wysokość dodatku za pracę w nocy. Pracownicy zatrudnieni na nocną zmianę mogą więc oczekiwać zwiększenia dodatku do wynagrodzenia. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę nocną również wrośnie.

Reklama

Kto ma prawo do dodatku do pensji za pracę w nocy?

Pracownicy, którzy pracują co najmniej trzy godziny w porze nocnej, mają prawo do dodatku do wynagrodzenia. To samo dotyczy pracowników, których czas pracy w porze nocnej stanowi co najmniej jedną czwartą ich czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Porą nocną uważa się czas między godziną 21:00 a 7:00. Zakres godzin może być precyzowany przez pracodawcę, np. między 21:00 a 5:00, przy założeniu standardowej 8-godzinnej zmiany. Zgodnie z przypomnieniem zawartym w "Dzienniku Gazecie Prawnej", wysokość dodatku za pracę w nocy jest ustalona w artykule 151 Kodeksu pracy i jest naliczana za każdą godzinę pracy wykonywaną w nocy.

Reklama

Ryczałt zamiast dodatku za pracę w porze nocnej

Pracownicy regularnie pracujący w porze nocnej, ale poza miejscem pracy, mogą otrzymać ryczałt zamiast dodatku, którego wartość odpowiada przewidywanemu czasowi pracy w nocy. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane za każdą pełną godzinę pracy w porze nocnej i w bieżącym roku będzie wyższe niż w poprzednim.

Jak obliczyć dodatek do pensji za pracę w nocy?

Aby obliczyć wysokość dodatku do pensji za pracę w nocy, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Wartość najniższej krajowej należy podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu, aby uzyskać stawkę godzinową.
 • Następnie od uzyskanej stawki godzinowej należy obliczyć 20%.
 • Otrzymany wynik mnożymy przez liczbę godzin, które pracownik przepracował w nocy.

Ile będzie wynosił dodatek do pensji za pracę w nocy?

Od 1 lipca 2024 roku dodatek do pensji za pracę w nocy będzie wynosił:

 • lipiec - wymiar czasu pracy wynosi 184, wysokość dodatku za 1 godzinę to 4,67 zł brutto (netto: 4,03 zł),
 • sierpień - wymiar czasu pracy wynosi 168, wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,12 zł brutto (netto: 4,41),
 • wrzesień - wymiar czasu pracy wynosi 168, wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,12 zł brutto (netto: 4,41),
 • październik - wymiar czasu pracy wynosi 184, wysokość dodatku za 1 godzinę to 4,67 zł brutto (netto: 4,03),
 • listopad - wymiar czasu pracy wynosi 152, wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,66 zł brutto (netto: 4,89),
 • grudzień - wymiar czasu pracy wynosi 160, wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,37 zł brutto (netto: 4,64).

Jak widać, najwyższe zarobki można osiągnąć w listopadzie. Pracownicy otrzymają dodatek do wynagrodzenia w wysokości 860,32 zł brutto za przepracowanie 152 godzin. Warto dodać, że pracodawca ma możliwość podwyższenia dopłaty. Podane kwoty to wartości minimalne.

Praca w nocy. Obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników w godzinach nocnych, ma obowiązek ustalić w regulaminie pracy szczegółowe godziny pracy w nocy. Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do rekompensowania pracownikom dyskomfortu i problemów związanych z pracą nocną, takich jak zaburzenia snu czy przewlekłe zmęczenie. Pracownicy, którzy pracują nocą w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymagających dużego wysiłku fizycznego, lub umysłowego, mogą pracować maksymalnie przez 8 godzin.

Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia listy prac objętych tym postanowieniem oraz omówienia jej z lekarzem nadzorującym stan zdrowia pracowników, oraz przedstawicielami związków zawodowych lub wybranymi przedstawicielami personelu. Ta lista musi respektować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. Ponadto, pracownicy zatrudnieni na nocną zmianę mają prawo złożyć u pracodawcy wniosek o powiadomienie Inspektora Pracy o swoim zatrudnieniu w firmie. Dokumenty należy złożyć u pracodawcy.

Kto nie może pracować w nocy?

Przepisy Kodeksu pracy nie tylko określają limity pracy w nocy i wysokość dodatku, ale także wyliczają grupy osób, dla których praca w tych godzinach jest zabroniona. Zgodnie z Kodeksem pracy, praca w porze nocnej jest zabroniona dla:

 • Kobiet w ciąży - zakaz pracy w godzinach nocnych obowiązuje od momentu przedłożenia zaświadczenia o ciąży.
 • Pracowników młodocianych - osoby w wieku od 15 do 18 lat nie mogą być zatrudniane w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • Dla osób poniżej 15 roku życia, pora nocna obejmuje czas od 20:00 do 6:00.
 • Rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia - zgodnie z dyrektywą work-life balance, te osoby nie mogą pracować w godzinach nocnych, chyba że wyrażą na to zgodę.
 • Osób niepełnosprawnych - wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba niepełnosprawna uzyska zgodę na pracę w godzinach nocnych od lekarza wykonującego badania profilaktyczne lub lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pracownikami.

W przypadku właściciela zakładu pracy, który nie przestrzega przepisów dotyczących pracy nocnej, istnieje znaczne ryzyko. W przypadku naruszenia praw pracowniczych grozi mu kara grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.