Kwota bonów stażowych od czerwca podskoczy w górę. O wyższe świadczenie może jednak ubiegać się tylko określona grupa osób. Kogo obejmą zmiany i co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze? Wyjaśniamy.

Reklama

Bon stażowy. Kto z niego skorzysta?

Bony stażowe wzrosły o 227,50 zł, co oznacza, że od 1 czerwca są przyznawane w kwocie 2222,60 zł. Zaplanowane podwyżki obejmą jednak wyłącznie tych, którzy mają nie więcej niż 30 lat i zostaną zatrudnieni na 6-miesięczny staż, a następnie po tym okresie pracodawca zobliguje się zaproponować takiej osobie umowę o pracę na minimum kolejne pół roku.

W ramach wsparcia starosta, który jest odpowiedzialny za organizację zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy, pokrywa koszty potrzebnych badań lekarskich do rozpoczęcia pracy i przejazdu do i z miejsca odbywania stażu. Kwota takiego ryczałtu od 1 czerwca 2024 wyniesie 889,40 zł.

Reklama

Każdej osobie na stażu przysługuje także stypendium, które od 1 czerwca wyniesie 1662 zł, co stanowi 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Jak ubiegać się o bon stażowy?

Bon stażowy, który często ułatwia młodym osobom start na rynku pracy, otrzymuje się na podstawie wniosku składanego przez osobę bezrobotną do PUP.

Dodatkowo pracodawca może wystąpić z wnioskiem o wypłatę jednorazowej premii podlegającej waloryzacji (aktualnie jest to 1743,90 zł) dopiero po wywiązaniu się z półrocznego obowiązku zatrudnienia bezrobotnego.

Pracodawca w celu zorganizowania stażu z bonem stażowym musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego. Do dokumentów trzeba dołączyć wypełniony bon stażowy, który otrzyma od bezrobotnego.

Bon stażowy w górę, ale nie tylko…

Od czerwca na wyższe pieniądze mogą liczyć nie tylko stażyści. Zmiany obejmą także tych, którzy stracili pracę. Wzrośnie bowiem zasiłek dla bezrobotnych. Kwota wsparcia wyniesie 1662 zł brutto.

Warto dodać, że 100 proc. świadczenia będzie można pobierać przez pierwsze trzy miesiące. Po upływie 90 dni kwota zostanie obniżona do 1305,20 zł brutto. Zasiłki przyznawane będą na pół roku albo na rok.