Sejm przyjął 15 maja ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Aktywny Rodzic, czyli tzw. babciowe, wprowadza nowe formy wsparcia dla rodzin z najmłodszymi dziećmi. Pieniądze – do 1500 zł miesięcznie – mają być wypłacane od 1 października 2024 r.

Reklama

Obawy Związku Dużych Rodziny Trzy Plus

Kobiety, które chcą zostać w domu z dzieckiem, powinny mieć takie samo prawo do wsparcia, jak te, które będą otrzymywać "babciowe". Z naszego punktu widzenia to zróżnicowanie jest niezrozumiałe, może rodzić wątpliwości co do równego traktowania matek – przekazał redakcji Dziennik.pl Związek Dużych Rodzin Trzy Plus (ZDR 3Plus). Związek wskazał także, że celowość ustawy o tzw. Babciowym wspierające decyzję matek o powrocie do pracy może być traktowane jako program wspierania pracodawców, a nie matek, którym ogranicza się za pomocą mechanizmu ekonomicznego wolność wyboru rodzaju opieki nad dzieckiem.

ZDR 3Plus wyraża przy tym zaniepokojenie zmianami kulturowymi, w których czynnik ekonomiczny zdaje się dominować debatę na temat dzietności. Nacisk na finansowe narzędzia jako główne rozwiązanie kryzysu demograficznego może doprowadzić do spłaszczenia wartości relacji rodzinnych, których w żaden sposób nie można sprowadzać jedynie do płaszczyzny finansowej.

Reklama

Zarząd Związku Dużych Rodzin wskazał, że "babciowe" jest kolejnym sposobem zachęcania kobiet, aby poszły do pracy jak najszybciej po urodzeniu dziecka. Zdaniem zarządu związku, taka strategia polityki rodzinnej znacząco zawęża wybory kobiet. Zarząd dodał, że przy obecnie dostępnych modelach godzenia i łączenia ról między pracą a życiem rodzinnym, rodzina powinna mieć możliwość wyboru rodzaju opieki.

Kobiety pozostające w domu powinny być równo traktowane jak te, które decydują się pójść do pracy. Polityka budowy żłobków czy aktywizacji to bardziejpolityka rynku pracy niż polityka rodzinna. Tworzenie możliwości samorealizacji zawodowej dla kobiet, łatwo w tym modelu przekształcić w element presji na nie. Naszym zdaniem polityka rodzinna powinna uwzględniać specyfikę macierzyństwa, uwarunkowania biologiczne i psychologiczne – przekazał zarząd.

ZDR 3Plus wskazał także, że wprowadzenie "babciowego" bez równoczesnego wsparcia dla kobiet decydujących się na pozostanie w domu z dzieckiem prowadzi do nierówności i nie uwzględnia pełnego spektrum potrzeb rodzin. Polityka rodzinna powinna wspierać różne modele opieki nad dziećmi, aby każda rodzina mogła dokonać najlepszego wyboru dla siebie i swoich dzieci.

Program Aktywny Rodzic

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mające na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

świadczenie „aktywni rodzice w pracy” – tzw. babciowe będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie;

świadczenie „aktywnie w żłobku” - będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki;

świadczenie „aktywnie w domu” - będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Zgodnie z ustawą, rodzice będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.