W czwartek, w Sejmie odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Tematem konferencji była Państwowa Inspekcja Pracy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że zdecydował się na współpracę z ministrą rodziny jeśli chodzi zmianę na stanowisku Głównego Inspektora Pracy. Dodał, że zapytał panią minister, czy jest potrzebna zmiana na tym stanowisku, za którą opowiedziała się twierdząco. Wskazała także odpowiedniego jej zdaniem kandydata na to stanowisko.

Uznałem, że w dniu dzisiejszym skieruję do zaopiniowania wniosek o powołanie na głównego inspektora pracy pana mecenasa Marcina Staneckiego - powiedział Hołownia. Dodał, że ta decyzja poprzedzona została rozmową i zapoznaniem się z kandydatem na nowego Głównego Inspektora Pracy.

Reklama

Kim jest Marcin Stanecki?

Reklama

Hołownia wskazał, że mec. Stanecki jest wybitnym specjalistą, ponieważ był inspektorem pracy w Inspekcji Pracy w Skierniewicach, w Łodzi, jeździł na kontrole, był przedsiębiorcą, a od trzech lat jest dyrektorem Departamentu prawa pracy w MRPiPS. Dodał, że jest radcą prawnym oraz absolwentem licznych studiów podyplomowych. Hołownia podkreślił, że mec. Stanecki ma pomysł na reformę tej bardzo ważnej służby.

W Polsce ginie w pracy ok 200 osób, czasami nawet więcej w ciągu roku. Mamy do czynienia w Polsce z 60 tys. wypadków w pracy w ciągu roku - powiedział Hołownia. Podkreślił, że jest to porażająca skala. Jeśli mamy tego typu liczby, to musimy zrozumieć, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o nadzór nad sprawowaniem nad wykonywaniem w Polsce pracy. Coś jest nie tak, jeśli chodzi o działanie instytucji, które powinny też pracę kontrolować i warunki pracy kontrolować - podkreślił.

Hołownia wyraził także nadzieję na szybkie powołanie mec. Staneckiego oraz na dobrą współpracę. Dodał, że chcą także wspólnie z ministrą rodziny powołać zespół ds. reformy Państwowej Inspekcji Pracy. W zespole mieliby pracować przedstawiciele resortu, marszałka oraz samej inspekcji pracy

Ministra rodziny podkreśliła, że prawo pracy, to także prawo. To nie jest jakieś gorsze prawo, to nie jest jakieś mniejsze prawo i to prawo musi być chronione w sensie legislacyjnym, ale także w sensie praktycznym - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Tak ważne jest, by na czele Państwowej Inspekcji Pracy stanęła osoba, która rozumie na czym ta ochrona polega w sensie praktycznym - dodała. Dodała, że Stanecki ma 17 lat doświadczenia jako inspektor pracy. Wyraziła nadzieję że zgodnie z wolą pana marszałka już wkrótce mec. Marcin Stanecki będzie Głównym Inspektorem Pracy. Dodała, że wyzwania stojące przed nim a także przed całą PIP są cywilizacyjne. Przed nami rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej, rewolucja związana z nowymi technologiami, ze sztuczną inteligencją, z wpływem tych nowych technologii także na świat pracy. Państwowa Inspekcja Pracy musi być gotowa do tego, żeby interweniować tam, gdzie naruszane będzie prawo chroniące także pracowników cyfrowego świata - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Czym jest Państwowa Inspekcja Pracy

Misją PIP jest jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.