Emerytury osób duchownych – kto opłaca?

Zdarza się, że osoby duchowne, w tym siostry zakonne, pracują na podstawie umów o pracę (na przykład w szkołach, ośrodkach), więc wówczas składki na ubezpieczenie emerytalne są odprowadzane tak, jak w przypadku innych, świeckich pracowników. Inną opcją jest także opłacanie składek ze środków Funduszu Kościelnego.

Księża najczęściej opłacają składki emerytalne samodzielnie, a po osiągnięciu 65. roku życia mogą starać się o emeryturę z ZUS-u. Jeżeli jednak ich działalność polega jedynie na sprawowaniu posługi duszpasterskiej, do ZUS-u wpłacają jedynie 20 proc. kwoty składek, a 80 proc. pokrywają środki Funduszu Kościelnego.

Reklama

Fundusz Kościelny to część budżetu państwa. W 2024 roku zaplanowano na niego rekordową sumę 257 mln zł.

Ile zarabiają zakonnice?

Według strony Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na 31 grudnia 2023 roku w Polsce było 15 070 profesek wieczystych, 412 profesek czasowych, 81 nowicjuszek oraz 69 postulantek.

Zakonnice pracują naprawdę dużo i ciężko. Jednak mimo to ich wynagrodzenie albo jest niewielkie, albo nie otrzymują go w ogóle – zapewnia się im posiłki oraz miejsce zamieszkania. Gdy pracują w szkołach czy różnych ośrodkach, ale bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – wówczas mogą liczyć na niewielkie świadczenie z Funduszu Kościelnego.

Mimo ogromnej ilości pracy, która jest im powierzana, zakonnice najczęściej nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, a zapewnione im jest jedynie mieszkanie i wyżywienie.

Te siostry zakonne, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na przykład w różnego rodzaju ośrodkach, otrzymują skromne świadczenia z Funduszu Kościelnego. W takich przypadkach składki na ich emerytury są bardzo niskie. Zdarza się jednak, że siostry pracują na etatach – zatrudniane są w szkołach, domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To pozwala im na otrzymywanie środków gwarantujących w przyszłości nieco wyższą emeryturę.

Reklama

Jak podaje serwis o2, w niektórych zgromadzeniach (jako przykład podane jest Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny) mimo zarabiania, zakonnice nie mają swoich pieniędzy, ponieważ zarządza nimi przełożona.

Emerytury zakonnic – czy są wysokie?

Zakonnice w większości nie mogą liczyć na emerytury wyższe niż minimalne krajowe. W 2024 roku od 1 marca jest to kwota 1780,96 zł brutto. Większe świadczenia mogą otrzymać te siostry, które pracowały na etacie.

Co warto podkreślić, siostry nie mają możliwości zarobić takich sum jak księża. Nie otrzymują bowiem takich datków, jak na przykład pieniądze z intencji mszalnych, z tacy, organizacji chrztu, ślubu czy pogrzebu.

Także emerytury zakonnic i księży znacznie się różnią. Duchowni mogą otrzymać emeryturę z ZUS-u (po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego) oraz z Funduszu Kościelnego (po ukończeniu 75. roku życia).

Jak podaje portal Money.pl, w przypadku biskupów średnia emerytura to nawet 10 tys. zł. Emerytowany proboszcz otrzymuje średnio 5 tys. zł świadczenia.