Zawody przyszłości związane ze sztuczną inteligencją

W ocenie ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) niemal 40 proc. globalnej siły roboczej jest narażona na wpływ sztucznej inteligencji. Już dziś AI wykorzystywana jest nie tylko do wykonywania rutynowych zadań. Wkracza też w obszary do tej pory zarezerwowane dla wykwalifikowanych pracowników. Z raportu MFW na który powołuje się dr Marcin Jendrzejczak wynika, że rozwój sztucznej inteligencji może być korzystny dla rynku pracy, ale może też spowodować redukcję etatów. Zyskać mogą profesje na które już dziś rośnie zapotrzebowanie. Chodzi np. o:

  • różnego rodzaju specjalistów ds. sztucznej inteligencji (np. specjalista ds. uczenia maszynowego, analityk danych,data scientist, architekt AI, data researcher);
  • specjalistów ds. etyki sztucznej inteligencji (których zadania koncentrować się będą wokół takich obszarów jak zasady wykorzystania sztucznej inteligencji czy odpowiedzialność za działania podejmowane przy jej użyciu);
  • specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.
Reklama

Zawody przyszłości związane ze starzeniem się społeczeństw

Analiza procesów demograficznych w skali całego świata jednoznacznie wskazuje na starzenie się społeczeństw. Ten trend jest szczególnie silny w Stanach Zjednoczonych, w większości krajów europejskich (także w Polsce) oraz niektórych krajach Dalekiego Wschodu. W związku z tym rosnąć będzie zapotrzebowanie na takie zawody jak:

  • opiekun osób starszych;
  • planista emerytalny i doradca finansowy (zawody zajmujące się doradzaniem, w jaki sposób można zabezpieczyć swój byt finansowy na starość);
  • lekarze geriatrzy i terapeuci.

Zawody przyszłości związane ze transformacją ekologiczną i zrównoważonym rozwojem

"Ważnym trendem w kolejnych, przynajmniej 30 latach, będzie zapewne zrównoważony rozwój. Trend ten wynika z obaw związanych z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem i niekontrolowanym kapitalizmem" – pisze dr Marcin Jendrzejczak. Nacisk na zrównoważony rozwój jest efektem porozumień podejmowanych na szczeblu międzynarodowym (takich jak np. Porozumienie Paryskie, ONZ-owska Agenda 2030 czy porozumienia podejmowane w UE).

Przejawem tego jest np. obowiązek raportowania ESG nałożony na firmy. Chodzi o raporty w ramach których firmy mają informować o swoim wpływie na środowisko (kwestie środowiskowe - environmental), społeczeństwo (kwestie społeczne social) oraz wewnętrznych zasadach jakimi się kierują (kwestie ładu korporacyjnego - governance). Nawet jeśli założymy, że polityczny decyzje będą podlegały fluktuacjom, to jednak, jak pisze dr Jendrzejczak,"trudno wyobrazić sobie zupełny odwrót od troski o czynniki ESG w działalności firm". Dlatego specjaliści których rolą będzie wspieranie firm w zrównoważonym rozwoju są i będą w cenie w przyszłości. Mowa np. o:

  • analitykach ds. zrównoważonego rozwoju/ESG;
  • doradca ds. zrównoważonego rozwoju/ESG;
  • konsultant ds. zrównoważonej logistyki.