Ile można zarobić jako mechanik samochodowy pracujący w Niemczech?

Sprawdziliśmy kilkadziesiąt ogłoszeń o pracę znajdujących się na portalu Jooble. Z naszej analizy wynika, że stawka godzinowa proponowana polskim mechanikom samochodowym w Niemczech waha się w przedziale od 13 do 24,50 euro, co według kursu z 13 maja 2024 roku w przeliczeniu wynosi od 56 do nawet 105 zł za godzinę pracy. W przypadku stawek miesięcznych mowa o od około 2850 euro (12 250 zł) do 3800 euro (16 333 zł).

Jakie kompetencje musi posiadać mechanik?

Reklama

Jak podaje portal Praca w okolicy, od mechanika samochodowego wymaga się zdolności manualnych, ciągłego rozwoju i uczenia się nowych rzeczy, odpowiedzialności, umiejętności koncentrowania się na jednej czynności, sprawności fizycznej, spostrzegawczości, zdolności logicznego myślenia czy zamiłowania do techniki.

Reklama

Oprócz tego mechanik musi umieć dostrzec problem i znaleźć jego przyczynę, dobrze współpracować z całym zespołem, wiedzieć, jak używać sprzętu diagnostycznego oraz innych urządzeń niezbędnych do napraw, interesować się wszelkimi nowinkami, szkolić i mieć dobrą kondycję fizyczną.

Reklama

Jaką szkołę musi skończyć mechanik samochodowy?

Choć w analizowanych przez nas ogłoszeniach wśród wymagań bardzo rzadko występowało wykształcenie, to w niektórych przedsiębiorstwach jest ono wymagane. Osoby zainteresowane tym zawodem mogą zdobyć pierwsze kompetencje na przykład w 3-letnich szkołach branżowych lub 5-letnim technikum. Mechaniki samochodowej uczą również w szkołach policealnych – wówczas nauka trwa 2 lata.

Czego wymagają niemieccy pracodawcy od polskich pracowników?

Analiza kilkudziesięciu ogłoszeń o pracę mechanika samochodowego w Niemczech pozwala na wykazanie głównych wymagań, które stawiają pracodawcy.

Najczęściej wymieniane jest doświadczenie zawodowe. Choć można znaleźć ogłoszenia, w których nie jest ono wymagane, są to jednostkowe przypadku. Nierzadko nie otrzymujemy dookreślenia, jak bogate doświadczenie jest pożądane, jednak w kilku przypadkach jest ono co najmniej 3-letnie.

Następną powtarzającą się wymaganą kompetencją jest znajomość języka niemieckiego, co najmniej na komunikatywnym poziomie. Niektóre firmy uzależniają wysokość wynagrodzenia między innymi od tego, w jakim stopniu polski mechanik zna język niemiecki.

Ponadto niemieccy pracodawcy oczekują głównie prawa jazdy, znajomość specyficznych zagadnień związanych z danym stanowiskiem, odpowiedzialności, dobrej kondycji fizycznej, sprawności manualnej, umiejętności pracy zespołowej, precyzji, samodzielności, obsług urządzeń diagnostycznych oraz w mniejszym stopniu wykształcenia kierunkowego, które pojawiło się w zaledwie kilku ogłoszeniach.

Co oferują niemieccy pracodawcy polskim mechanikom samochodowym?

Według ogłoszeń o pracę najczęściej niemieccy pracodawcy oferują niemiecką umowę o pracę oraz niemieckie ubezpieczenie, a także darmowe zakwaterowanie.

Ponadto można liczyć na szkolenia, pomoc polskich pracowników lub koordynatorów, premie, podwyżki, terminowe płatności czy pokrycie kosztów transportu z Polski.