Wskutek reformy przeprowadzonej w 2014 roku, ZUS przejął środki zgromadzone na Otwartych Funduszach Emerytalnych, gdzie część środków z OFE została przeniesiona na subkonta w ZUS. W obecnej sytuacji istnieje możliwość dziedziczenia tych środków.

Reklama

Osoby, które mają prawo do dziedziczenia, mogą ubiegać się o środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, należącego do Otwartych Funduszy Emerytalnych, w dowolnym momencie. Zgodnie z informacją udostępnioną przez ZUS, nie ma określonych terminów w tej sprawie. Jednak, aby otrzymać te środki, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Według danych zebranych przez ZUS, średnia suma zgromadzona na kontach zmarłych członków OFE wynosi 29 tysięcy złotych. Jest to średnia kwota, która przekazywana jest spadkobiercom. O te pieniądze mogą ubiegać się osoby wskazane przez zmarłego jako beneficjentów jego funduszu. Również osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE, mają możliwość ubiegania się o te środki.

Co to jest subkonto w ZUS?

Reklama

Subkonto w ZUS, znane jako II filar, jest integralną częścią systemu emerytalnego w Polsce. Każdy ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada własne, indywidualne konto, które jest tworzone na podstawie pierwszej rejestracji do ubezpieczeń, na przykład podczas rozpoczęcia pierwszej pracy. Od 1 maja 2011 roku ZUS prowadzi także subkonto w ramach tego głównego konta.

Początkowo mogło być ono utworzone tylko dla osób, które należały do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), jednak od 1 lutego 2014 roku osoby wchodzące na rynek pracy mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą przystąpić do OFE. Teraz posiadanie członkostwa w OFE nie jest warunkiem koniecznym do posiadania subkonta w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) administruje subkontem w ramach indywidualnego konta dla osób związanych z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) lub dla tych, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i nie przystąpiły do OFE. W przypadku II filaru, jeśli osoba ubezpieczona nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub zdecydowała, że jej składka będzie kierowana wyłącznie na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to 7,3% podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywane na to subkonto. Natomiast jeśli osoba ta w trakcie okresu transferowego zadeklarowała kontynuację przekazywania składek do OFE w wysokości 2,92% podstawy, to na subkonto ZUS trafia 4,38% składki emerytalnej.

W trakcie okna transferowego istnieje możliwość wystąpienia z otwartego funduszu emerytalnego (OFE), co stanowi istotną informację dla osób rozważających wybór pomiędzy ZUS a ZUS oraz OFE. Decyzja podejmowana w tym czasie nie jest trwała, a opcję przekazywania składek można zmienić do 31 lipca 2024 roku. Okno transferowe zostało otwarte na początku kwietnia. Warto również zaznaczyć, że osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie są uprawnione do członkostwa w OFE i tym samym nie posiadają subkonta w ZUS.

Od 2014 roku przystąpienie do OFE nie jest obowiązkowe. Natomiast osoby, które rozpoczynają pracę, mają cztery miesiące na podjęcie decyzji o zawarciu umowy z wybranym funduszem. Bez wyraźnego wyboru część składki emerytalnej zostanie zapisana na subkoncie w ZUS.

Środki z subkonta można dzielić

Subkonto w ZUS jest składową konta emerytalnego przypisanego do osoby ubezpieczonej. Przysługuje ono zarówno tym, którzy urodzili się po 1968 roku, jak i tym, którzy posiadali konto w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W pewnych sytuacjach środki zgromadzone na subkoncie w ZUS mogą zostać podzielone. Do tych sytuacji należą: rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej oraz śmierć osoby przypisanej do danego subkonta.

Jak odebrać pieniądze?

Jeśli nasz bliski zmarł, możemy ubiegać się o dziedziczenie pieniędzy z subkonta w ZUS. Wniosek o dziedziczenie jest dostępny na stronie internetowej ZUS i może być złożony w trzech okolicznościach:

  • Jeśli zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego, wystarczy złożyć właściwy wniosek o wypłatę środków z subkonta. W takim przypadku OFE zostaje powiadomione o sprawie przez ZUS, który ma następnie 3 miesiące na dokonanie wypłaty środków wnioskodawcy.
  • Jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny przed śmiercią, procedura jest uproszczona, ponieważ OFE nie pośredniczy, a środki zostały zapisane na subkoncie w ZUS wraz z przejściem na emeryturę.
  • Jeśli zmarły w ogóle nie był członkiem OFE, sytuacja wygląda podobnie jak w drugim przypadku.

Zgodnie z prawem, tylko osoby wskazane przez zmarłego przed jego śmiercią mogą dziedziczyć takie środki. W przypadku braku takiego wskazania, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS stanowią część masy spadkowej.