Komu przysługuje minimalna emerytura?

Emerytura minimalna to świadczenie, które przysługuje seniorom, którzy spełnili odpowiednie warunki - m.in. mają odpowiednio długi staż pracy, który liczy się do emerytury. By otrzymać świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w minimalnej kwocie seniorzy muszą również osiągnąć wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65.

By otrzymać to świadczenie wymagany jest również, jak wspomnieliśmy wyżej, odpowiedni staż pracy. Kobiety, które chcą się ubiegać o minimalną emeryturę powinny posiadać co najmniej 20 lat udokumentowanego stażu pracy. W przypadku mężczyzn jest to minimum 25-letni okres zatrudnienia.

Reklama

Na emeryturę mogą liczyć również osoby, które przepracowały krótszy okres - nie jest to jednak tzw. emerytura minimalna. Osoba, która pracowała np. 10 lat za najniższą krajową może jednak liczyć na świadczenie w wysokości ok. 300 zł miesięcznie w przypadku mężczyzn oraz około 250 zł w przypadku kobiet. Z kolei jeśli ktoś przepracował 5 lat, zarabiając najniższą krajową, to jego emerytura może wynieść ok. 150 zł w przypadku mężczyzn i 125 zł w przypadku kobiet. Wysokość emerytury zależy bowiem m.in. od wysokości składek, jakie zgromadziło się na koncie.

Ile wynosi emerytura minimalna netto w 2024 roku?

W 2024 roku miała miejsce dość duża podwyżka emerytur - w tym także emerytury minimalnej. Jeśli utrzymają się obecne trendy w gospodarce w przyszłym roku seniorzy nie będą mogli liczyć na tak wysoką podwyżkę.

Ile wynosi emerytura minimalna netto w 2024 roku? Od 1 marca 2024 roku wysokość minimalnej emerytury w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, czyli ok. 1620,65 zł netto. Wskutek waloryzacji jej wysokość wzrosła o 12,12 proc. W 2023 roku emerytura minimalna wynosiła w Polsce 1588,44 zł brutto. Była więc niższa o 192,52 zł.

Reklama

Tak wysoka, dwucyfrowa podwyżka wynikała z wysokiej inflacji jaką obserwowaliśmy w ubiegłych latach. Wiele wskazuje na to, że kolejne podwyżki nie będą tak wysokie. Inflacja ma być bowiem w tym roku niższa.

Minimalna emerytura - dla kogo ma znaczenie?

Wysokość minimalnej emerytury jest nie bez znaczenia także w przypadku seniorów, którzy pobierają wyższe świadczenia. To właśnie w wysokości minimalnej emerytury seniorzy otrzymują "trzynastki". 13. emerytura, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał w kwietniu tego roku wynosiła właśnie 1620,65 zł. Także "czternastki" wypłacane są w wysokości minimalnej emerytury.