Na wysokość emerytury wpływa także liczba bezpłatnych urlopów oraz zwolnienia lekarskie. Jedynym sposobem na uzyskanie w miarę wysokiego świadczenia z ZUS-u jest zatem wieloletnie gromadzenie składek. Po złożeniu wniosku o emeryturę, zgromadzone środki są dzielone przez przewidywaną liczbę miesięcy dalszego życia.

Reklama

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce i kto ją dostaje?

Obecnie liczba emerytów w Polsce wynosi nieco ponad 6,1 miliona osób. Niestety tylko niewielka grupa może pochwalić się wysokim świadczeniem. Absolutnym rekordzistą jest mężczyzna pochodzący z Zabrza. Jego emerytura wynosi 43,4 tys. zł brutto. Mężczyzna ma obecnie 90 lat i na emeryturę przeszedł dopiero 4 lata temu, w wieku 86 lat. Ma za sobą ponad 62 lata pracy. Przez cały ten czas ani razu nie korzystał ze zwolnienia chorobowego. Nie miał też żadnych nieskładkowych okresów.

Reklama

Wysokie emerytury. Kto jeszcze je dostaje?

Na drugim miejscu uplasował się emeryt z Warszawy. Każdego miesiąca otrzymuje on ponad 36 tys. zł. Trzecie miejsce zajął senior z Poznania. W jego przypadku, wysokość comiesięcznego świadczenia z ZUS-u to 32 tys. zł brutto. Czwarte miejsce należy do kobiety. Emerytka z Bydgoszczy otrzymuje emeryturę w wysokości ponad 30 tys. zł. Pracowała na nią przez 61 lat, kończąc karierę w wieku 81 lat.

Najwyższe średnio emerytury są wypłacane na Śląsku, zaś najniższe w województwie podkarpackim. Powyższe przykłady oraz dane ZUS-u jasno pokazują, że tylko wieloletnia i legalna praca zapewni wyższą emeryturę.Staż pracy jest brany pod uwagę również wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota świadczenia niższa od tzw. emerytury gwarantowanej. Po marcowej waloryzacji wynosi ona 1780,96 zł brutto. Otrzymują ją kobiety i mężczyźni, którzy pracowali przez minimum 20 i 25 lat. W ich przypadku okres nieskładkowy może stanowić maksymalnie 1/3 okresu składkowego. Osoby, które nie udowodnią wymaganego stażu pracy, otrzymają tyle emerytury, ile nazbierały na swoim koncie emerytalnym.

Odroczenie emerytury. Sposób na wysokie świadczenie z ZUS-u

Przejście na emeryturę to ważna decyzja, która w ogromnym stopniu wpływa na całe dalsze życie oraz sytuację finansową seniora. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, warto dowiedzieć się, ile można zyskać na jej odroczeniu. Korzystając z pomocy doradcy emerytalnego, senior dowie się również, w którym miesiącu najlepiej złożyć wniosek.

Osoby, które decydują się pozostać na rynku pracy pomimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, mogą uzyskać dużo wyższe świadczenie. Jak podaje ZUS, wystarczy przepracować dodatkowy rok, aby podwyższyć emeryturę nawet o 10-20 proc. Jest to możliwe nie tylko dzięki zgromadzeniu dodatkowych składek, ale również dzięki ich waloryzacji oraz zmniejszeniu liczby miesięcy życia, które bierze się pod uwagę w trakcie wyliczeń. Składając wniosek o emeryturę, należy także upewnić się, czy w najbliższym czasie nie załapiemy się np. na nagrody jubileuszowe lub na dodatkowe świadczenia wypłacane przez ZUS.

Kontynuowanie pracy w wieku emerytalnym ma jeszcze jedną zaletę. Osoby, które zdecydowały się na wydłużenie aktywności zawodowej mogą liczyć na tzw. ulgę dla seniora. To zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł, niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, czy prowadzi działalność. Ulga przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Decydując się na odroczenie emerytury, nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych czynności. W 2022 roku z tej możliwości skorzystało około 132 tys. osób.