Dodatek za wysługę lat – kto może go otrzymać?

Dodatek za wysługę lat znany jest również jako dodatek stażowy. Przysługuje on pracownikom sektora publicznego, czyli tzw. budżetówki. Grupy zawodowe, które są uprawnione do otrzymywania tego dodatku to:

 • nauczyciele
 • urzędnicy
 • funkcjonariusze służb mundurowych
 • strażnicy miejscy
 • pracownicy służby zdrowia
 • zawodowi żołnierze
 • pracownicy ośrodków opieki społecznej
 • kolejarze
 • pracownicy sądów i prokuratury.
Reklama

W sektorze prywatnym wypłata dodatku za wysługę lat nie jest obligatoryjna i zależy od decyzji pracodawcy, który może wprowadzić taki dodatek w ramach polityki wynagrodzeń w swojej firmie.

Reklama

Kiedy można otrzymać dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat zostaje wypłacany w zależności od konkretnego zawodu i czasu pracy. Na przykład:

 • funkcjonariusze służb mundurowych otrzymują dodatek za wysługę lat po 2 latach pracy
 • żołnierze zawodowi po 3 latach pracy
 • nauczyciele po 4 latach pracy
 • pracownicy socjalni po 5 latach pracy.

Ile wynosi dodatek za wysługę lat?

Wysokość dodatku za wysługę lat różni się w zależności od sektora zatrudnienia oraz stażu pracy danej osoby.

Pracownicy samorządowi:

 • początkowa wysokość dodatku: 5 proc. pensji
 • wzrost o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem pracy
 • maksymalny limit to 20 proc. wynagrodzenia

Nauczyciele:

 • początkowa wysokość dodatku: 1 proc. pensji
 • wzrost o 1 proc. z każdym rokiem pracy
 • maksymalny limit to 20 proc. pensji

Policjanci:

 • początkowa wysokość dodatku: 2 proc. pensji
 • wzrost o 1 proc. z każdym rokiem do 20 lat pracy
 • wzrost po 20 latach pracy: 2 proc. za każde kolejne dwa lata pracy
 • maksymalny limit: 35 proc. wynagrodzenia

Żołnierze zawodowi:

 • początkowa wysokość dodatku: 3 proc. pensji
 • wzrost co 3 lata o 2 proc. do momentu przepracowania 15 lat
 • wzrost po 15 latach pracy o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy
 • maksymalny limit: 35 proc. wynagrodzenia.

Co się wlicza do stażu pracy do dodatku za wysługę lat?

Do stażu pracy, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku za wysługę lat wlicza się:

 • okresy zatrudnia na podstawie stosunku pracy
 • okres zatrudnienia poza granicami kraju, pod warunkiem, że są one odpowiednio udokumentowane
 • czas prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego
 • okres odbywania studiów doktoranckich, jednak maksymalnie przez 4 lata
 • czas przebywania na zasiłku dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okres, za który pracownik został przywrócony do pracy na podstawie wyroku sądowego
 • okres, za który pracownik miał skrócony czas wypowiedzenia, z powodu rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy.

Warto pamiętać, że do stażu pracy liczonego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.