Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęły się 15 stycznia. Jako pierwsi przerwę w nauce mają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ostatnia tura ferii, dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego odbędzie się w dniach 12-25 lutego.

Reklama

W okresie ferii zimowych wielu rodziców planuje urlop wypoczynkowy. Powody mogą być różne – zarówno chęć udania się z dzieckiem na zimowy wypoczynek, jak i konieczność zapewnienia mu opieki na czas, w którym nie ma lekcji w szkole. Problem może pojawić się wtedy, gdy pracodawca na urlop pracownika nie chce się zgodzić.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Co mówią przepisy?

Kodeks pracy mówi jasno, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalonym przez pracodawcę, który bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Warto jednak pamiętać, że tworzenie planów urlopów nie jest obowiązkowe.

Reklama
Reklama

Ferie zimowe 2024. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu?

Jeśli jesteś pracownikiem, masz zaplanowany urlop w okresie ferii zimowych i chcesz w tym czasie np. wyjechać z dzieckiem na narty, mamy dla ciebie złą wiadomość. Pracodawca ma pełne prawo ci tego urlopu nie dać. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której w danym zakładzie pracy nie ma planu urlopów, jak i przypadków, w których plan urlopów jest.

W pierwszym scenariuszu pracodawca może po prostu nie przychylić się do wniosku pracownika o urlop. W drugim, w którym termin urlopu jest już wpisany do planu, pracodawca może go przesunąć. Art. 164 par. 2 Kodeksu pracy mówi, że "przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy." Przesunięcie terminu urlopu (wynikającego z planu urlopów) może też nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Odmowa urlopu w ferie 2024. Czy pracownik może domagać się zwrotu kosztów?

Co ma zatem zrobić osoba, która np. wpłaciła już zaliczkę na wycieczkę w określonym terminie, zarezerwowała miejsca w hotelu czy kupiła bilety lotnicze? W tym miejscu mamy dla ciebie dobrą wiadomość. "W takiej sytuacji warto pamiętać o tym, że choć przepisy nie wskazują tego wprost, przyjmuje się, że zmiana terminu zaplanowanego urlopu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez niego kosztów, które pracownik poniósł w bezpośrednim związku z tą sytuacją. W takim wypadku odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące odwołania z urlopu" – informuje portal Infor.pl.

Eksperci wypowiadający się na ten temat powołują się na Interpretację indywidualną z dnia 31.08.2020, sygn. 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jak czytamy na portalu Infor.pl, organ podatkowy uznał w tej interpretacji, że: "Przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy ponieśli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Podnieść przy tym należy, że jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków."