Do kiedy należy odebrać zaległy urlop wypoczynkowy z 2023 roku?

Jeżeli pracownik nie wykorzystał wszystkich dni urlopowych przysługujących mu w 2023 roku, według przepisów powinien to zrobić do 30 września 2024 roku. Pracodawca nie może odmówić udzielenia go pracownikami. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie udaje się utrzymać tego terminu.

Co jeśli pracodawca nie chce udzielić zaległego urlopu?

Reklama

Masz niewykorzystany urlop za 2023 rok, a pracodawca nie zgadza się na jego wykorzystanie? Jest to działanie niezgodne z przepisami. W takim przypadku pracodawca dopuszcza się wykroczeniu przeciwko prawom pracownika, a to może się wiązać z karą pieniężną. Grzywna wynieść może nawet 30 tys. zł.

Reklama

Pracodawca musi pilnować tego, aby jego pracownicy wykorzystali swój zaległy urlop z 2023 roku. Trzymanie się terminów należy do jego obowiązków. Musi on też kontrolować to, jak wygląda sytuacja pracowników i w razie konieczności przypominać im o odebraniu wolnego. Jeśli pracodawca tego nie zrobi i nie zainteresuje się tym tematem, mogą mu grozić konsekwencje.

Reklama

Co jeżeli to pracownik nie chce odebrać urlopu za 2023 rok?

Zdarzyć się może też tak, że to pracownik za wszelką cenę unika brania urlopu i nie odbiera zaległych dni wolnych z 2023 roku. Choć urlop jest prawem, a nie obowiązkiem, to jednak w takiej sytuacji sprawa jest jasna: pracownik nie może odmówić wykorzystania urlopu. Jeżeli będzie odmawiał, może się to wiązać z otrzymaniem kary upomnienia lub nagany.

Czy niewykorzystany urlop za 2023 rok przepadnie?

Co w przypadku, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za 2023 rok do 30 września 2024 roku? Czy taki urlop bezpowrotnie przepada? Nie, nie dzieje się tak, jednak nieodebrane wolne może ulec przedawnieniu po 3 latach. Tym samym 30 września 2024 roku przedawnią się te niewykorzystane dni urlopowe, które zostały pracownikom z 2020 roku, a miały zostać odebrane w roku 2021. Dzieje się tak ze względu na to, że po 3 latach przedawniają się roszczenia pracownicze, między innymi roszczenia o urlop.

Zaległy urlop 2023 a koniec umowy

Co z zaległym urlopem za 2023 rok, kiedy pracownikowi kończy się umowa o pracę lub zostaje rozwiązana? Pracodawca może udzielić mu zaległego urlopu w czasie do końca stosunku pracy lub wypłacić za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny.

W przypadku kiedy stosunek pracy się zakończy, a pracownikowi pozostały jeszcze dni wolne do wykorzystania, pracodawca powinien wypłacić za nie ekwiwalent.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

To, jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego danego pracownika, zależy od kilku kwestii. Przede wszystkim ważny jest rodzaj zawieranej umowy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego. Otrzymują go tylko osoby posiadające umowę o pracę.

Rocznie pracownikowi przysługuje prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jego staż pracy wnosi mniej niż 10 lat, lub 26 dni – jeżeli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat. Co jednak istotne, jeśli tylko pracodawca postanowi inaczej, roczny wymiar urlopu może być dłuższy (co traktowane jest jako benefit).