Obowiązek każdego pracownika na etacie

Z etatem wiąże się szereg przywilejów pracowniczych, ale są i obowiązki, których trzeba dopełnić. Jednym z nich są badania okresowe, które co jakiś czas pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą wykonać. Obowiązek ten był zawieszony w czasie pandemii. Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 zostały automatycznie przedłużone.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 1 lipca obowiązek powrócił. Od tego czasu każdy pracownik miał pół roku (180 dni) na wykonanie badań okresowych. Wizyta u lekarza medycyny pracy jest więc nieunikniona.

Reklama

Badania okresowe. Dlaczego trzeba je wykonać?

Wykonanie badań okresowych w terminie leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Bez nich pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy.

Reklama

Badania lekarskie są potwierdzeniem braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Jeżeli zatrudniony nie dostarczy ich w terminie lub odmówi ich wykonania, za okres w którym z tego powodu nie wykonuje pracy nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Jeżeli pracodawca tego nie dopilnuje, w razie kontroli naraża się na karę za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Grzywna może wynieść od 1000 zł do 30 000 zł. Konsekwencje prawne grożą również w razie wypadku w miejscu pracy, jeśli pracownik wykonywał obowiązki bez aktualnych badań.

Badania lekarskie pracowników. Kiedy trzeba je wykonać i na czym polegają?

W trakcie zatrudnienia pracownik ma obowiązek wykonać badania kilkukrotnie. Badania wstępne wykonuje przy przyjęciu do pracy. Okres ich ważności najczęściej obejmuje rok, określa to lekarz.

Następnie pracownika czekają badania okresowe, wykonywane są co 2-4 lata. Ich częstotliwość ustala lekarz w zależności od stanowiska, warunków pracy i stanu zdrowia zatrudnionego.

Jeśli natomiast pracownik był niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, przed powrotem musi wykonać badania kontrolne.

Podczas badań medycyny pracy lekarz zwykle mierzy ciśnienie, bada klatkę piersiową, wykonywane są m.in. badania okulistyczne, laryngologiczne czy badania krwi.