Dodatek osłonowy 2024. W jakiej wysokości?

Jednorazowy dodatek został wprowadzony w 2022 r., ale jego wypłaty przeciągnęły się na 2023 r. Przyszły rząd chce, by dodatek osłonowy został wypłacony również w 2024 r. Projekt ustawy o dodatku osłonowym złożyli w Sejmie posłowie koalicji większościowej.

Dodatek osłonowy w 2024 r. również ma być wypłacony jednorazowo. Zgodnie z założeniami będzie stanowił 50 proc. kwot z 2022 r. Będą one jednak zwaloryzowane o wskaźnik inflacji z 2022 r. wynoszący 14,4 proc.)

Reklama

Wysokość dodatku osłonowego ma wynieść:

  • 228,8 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (było 400 zł)
  • 343,2 zł - dla 2-3 - osobowego gospodarstwa domowego (było 600 zł)
  • 486,2 zł - dla 4-5 - osobowego gospodarstwa domowego (było 850 zł)
  • 657,8 zł - dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób (było 1150 zł)

Podwyższony dodatek osłonowy mają otrzymać osoby opalające domy węglem. Będzie to:

  • 286 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (było 500 zł)
  • 429 zł - dla 2-3 - osobowego gospodarstwa domowego (było 750 zł)
  • 607,75 zł - dla 4-5 - osobowego gospodarstwa domowego (było 1062,50 zł)
  • 822,25 zł - dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób (było 1437,50 zł)

Jakie trzeba będzie spełnić warunki, by dostać dodatek osłonowy 2024?

Dodatek osłonowy ma trafić do najuboższych rodzin, by łatwiej im było poradzić sobie z wysokimi kosztami energii - prądu, gazu czy węgla.

Żeby otrzymać dodatek osłonowy trzeba będzie złożyć wniosek do końca kwietnia. Trzeba również spełniać kryterium dochodowe. W jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może być wyższy niż 2100 zł, natomiast w wieloosobowych dochód nie może przekraczać 1500 zł na osobę w rodzinie. W przypadku wyższego dochodu, dodatek będzie zmniejszony o tyle, o ile przekracza próg dochodowy.

Wniosek trzeba złożyć w gminie, zazwyczaj w Gminnych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Wypłata dodatku ma nastąpić do końca czerwca. Będzie ona jednorazowa.

Dodatek osłonowy 2024. Co mogło stanąć na przeszkodzie?

Przepisy dotyczące dodatku osłonowego wchodzą w skład poselskiego projektu ustawy "o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw". Projekt określany mianem „ustawy wiatrakowej” budził duże kontrowersje i był mocno krytykowany przez polityków PiS.

Koalicja złożyła jednak autopoprawkę, która usunęła z nowelizacji kwestie związane z budową wiatraków. Utrzymano natomiast zapisy dotyczące zamrożenia cen energii przez pierwszą połowę 2024 r. oraz kontynuacji dodatku osłonowego. Sejm przyjął projekt ustawy. Teraz zajmie się nią Senat.