Ulga podatkowa na dziecko jest dostępna dla rodziców biologicznych, adopcyjnych oraz opiekunów prawnych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, musisz spełniać pewne kryteria. Aby skorzystać z ulgi, trzeba mieć faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. ​​​​Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. ​​​​​​Utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Reklama

Jak wysokość ulgi jest obliczana?

Wysokość ulgi podatkowej na dziecko zależy od wielu czynników, takich jak Twój dochód, liczba dzieci, które masz na utrzymaniu, oraz ich wiek. W Polsce, ulga ta wynosi 1112,04 zł na jedno dziecko. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, kwota ulgi wzrasta. Kwota na drugie dziecko wynosi 1 112,04 zł, 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko, musisz złożyć odpowiednie dokumenty podatkowe. W Polsce, jest to zazwyczaj formularz PIT-37 lub PIT-38.