Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej dyrektywę DAC7.

Zmiany w prawie podatkowym. Dyrektywa DAC7

Dyrektywa DAC7 to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu zmniejszenie oszustw podatkowych na platformach cyfrowych. Wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych, dotyczące sprzedawców prowadzących na nich działalność.

Reklama

Zgodnie z dyrektywą, informacje o sprzedawcach będą automatycznie wymieniane między organami podatkowymi państw członkowskich, co ma na celu poprawę kontroli i egzekwowania podatków. W Polsce prace nad ustawą DAC7 rozpoczęły się w 2023 roku. Ministerstwo Finansów planuje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku.

Operatorzy platform internetowych będą musieli przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedających w internecie. Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform, takich jak podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części.

Obowiązki przedsiębiorców

"Wprowadzenie obowiązku gromadzenia i weryfikacji przez operatorów platform cyfrowych informacji dotyczących sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług za pomocą tych platform. Ujednolicenie sposobu raportowania przez platformy organom podatkowym właściwych państw członkowskich UE informacji o sprzedawcach - informuje MF.

"Drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej" - przekazało Ministerstwo Finansów w komunikacie.