Jednym ze sposobów oszczędzania na emeryturę jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoby, które z niego korzystają, mogą istotnie obniżyć swoje podatki podczas tegorocznej deklaracji PIT.

Kiedy można otrzymać pieniądze?

Otrzymanie zwrotu pieniędzy jest możliwe w trzech sytuacjach, takich jak:

Reklama
  • Rozliczanie podatków na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową (12% i 32%).
  • Wykorzystywanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Rozliczanie się zgodnie z podatkiem liniowym (19%).

Co ważne potrzeba dowodów na wpłaty na IKZE, a podatek można odliczyć jedynie od wpłat dokonanych w bieżącym roku kalendarzowym. Zgodnie z przepisami, istnieje wyraźne ograniczenie maksymalnej kwoty składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Tyle można było wpłacić w 2023 roku

Mimo że przepisy podatkowe nie nakładają ograniczeń co do odliczeń, to kwoty, jakie możemy wpłacić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), są ściśle określone. Z tego powodu na pewno nie przekroczymy ustalonej sumy. Wpłaty nie mogą bowiem przekroczyć 1,2-krotności oszacowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W 2023 roku wynosiły one 12 483 zł dla osób samozatrudnionych oraz 8 322 zł dla pozostałych. W 2024 roku obowiązują nowe limity: 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 9 388,80 zł dla pozostałych.

IKZE pozwala nam również na uniknięcie "podatku Belki". Aby skorzystać z preferencji podatkowych i uniknąć płacenia podatku, należy regularnie wypłacać pieniądze przez co najmniej pięć lat i dokonać finalnej wypłaty po osiągnięciu 65. roku życia. Tego rodzaju wypłata umożliwia opłacenie podatku dochodowego w wysokości 10% w formie ryczałtu, przy czym nie podlegają jej dochody kapitałowe. W przypadku wcześniejszego wycofania kapitału konieczne jest rozliczenie wypłaty w deklaracji podatkowej (PIT) oraz uregulowanie należnego podatku dochodowego w urzędzie skarbowym.

Reklama

Jak otrzymać ulgę na IKZE?

Aby skorzystać z ulgi, należy wybrać odpowiedni formularz podczas składania deklaracji podatkowej:

  • Dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali - formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/O;
  • Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz PIT-28 oraz załącznik PIT/O;
  • Dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo według 19-procentowej skali - formularz PIT-36L;
  • Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych - formularz PIT-37 oraz załącznik PIT/O.

Podatek Belki a oszczędzanie na IKZE

Oszczędzanie na IKZE umożliwia uniknięcie opodatkowania w ramach tzw. podatku Belki, gdyż środki zgromadzone na tym koncie są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Żeby skorzystać z preferencji i nie płacić podatku, należy wypłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po ukończeniu 65. roku życia. Taka wypłata pozwoli na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, bez podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli kapitał zostanie wycofany wcześniej, trzeba rozliczyć wypłatę w PIT i dokonać zapłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego - wyjaśnił portal pit.pl.