Trzynasta Emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane emerytom i rencistom w wysokości najniższej emerytury, które ma na celu poprawę ich sytuacji finansowej. To forma wsparcia dla osób starszych, która pozwala im w pokryciu dodatkowych kosztów związanych np. z wydatkami na święta, zakupem leków czy zaspokojeniu innych potrzeb życiowych.

Reklama

Ile wynosi 13. emerytura 2024 netto i brutto?

Ile jest 13 emerytury na rękę? Kto i ile dostanie 13 emerytury w 2024 roku? Wysokość 13. emerytury ustalana jest na początku roku i zależy od kwoty minimalnej emerytury. Na wysokość emerytury minimalnej wpływają z kolei takie czynniki jak np. wzrost płac.

Po tym, gdy Główny Urząd Statystyczny ogłasza wskaźnik wzrostu płac ustalana jest waloryzacja emerytur. W 2024 roku wynosi on 12,12 proc. W związku z tym najniższa emerytura, która w 2023 roku wynosiła 1588,44 zł brutto, w 2024 roku osiągnie wartość 1780,96 zł brutto, czyli maksymalnie 1620,67 zł "na rękę".

Reklama

Warto jednak pamiętać, że emeryci płacą również podatki i składki zdrowotne, przez co trzynastka będzie pomniejszona o wysokość składki zdrowotnej i zaliczkę na podatek dochodowy.

Przy ustalaniu kwoty netto trzynastej emerytury należy więc uwzględnić obowiązkowe potrącenia, takie jak składka zdrowotna w wysokości 9 proc. od kwoty brutto trzynastej emerytury, oraz podatek dochodowy w przypadku, gdy suma trzynastej emerytury i świadczenia podstawowego przekroczy 2,5 tys. zł brutto. Podatek dochodowy wyniesie wówczas 12 proc. i kwota ta również zostanie potrącana od kwoty brutto trzynastej emerytury.

13 emerytura 2024 - kiedy seniorzy dostaną przelew?

Trzynastą emeryturę większość seniorów otrzyma wraz z kwietniowym świadczeniem. Oznacza to, że otrzymają oni większą kwotę przelewu z ZUS-u składającą się z podstawowej emerytury oraz "trzynastki".

Jest jednak grupa seniorów, która otrzyma 13. emeryturę jeszcze w marcu. To beneficjenci, którym świadczenia wypłacane są 1. dnia każdego miesiąca. Z uwagi na to, że 1 kwietnia to dzień wolny od pracy część seniorów, grupa nawet około miliona beneficjentów, otrzyma 13. emeryturę 29 marca.

Kto dostanie 13. emeryturę?

Tzw. "trzynastka" trafi do emerytów, którym przysługują świadczenia, takie jak:

  • emerytury pomostowe,
  • okresowe,
  • kapitałowe,
  • częściowe,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty dla inwalidów wojennych, wojskowych, wypadkowych,
  • inne specjalistyczne świadczenia.