Abonament RTV - kontrole Poczty Polskiej

Z opisanego przez portal ogłoszenia wynika, że do zadań kontrolera będzie należało "przeprowadzanie kontroli obowiązku rejestracji urządzeń RTV na terenie województwa dolnośląskiego, wsparcie w zakresie opracowywania odpowiedzi na pisma wyjaśniające od abonentów i promowanie rejestracji odbiorników RTV".

To praca na pełny etat, w godz. 7-15. Na liście wymagań stawianych kandydatom jest wykształcenie minimum średnie, prawo jazdy kategorii B i własny samochód, który można będzie wykorzystać do pracy, a także znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, umiejętności organizacji pracy, komunikatywność i sumienność.

Reklama

Abonament RTV - więcej kontroli w firmach niż domach prywatnych

Rzecznik Poczty Polskiej w rozmowie z Wirtualnymi Mediami nie zdradził, czy nowe rekrutacje oznaczają wzrost liczby kontrolerów. Wiadomo jednak, że w skali całego kraju jest to kilkadziesiąt osób – tak przynajmniej wynika z informacji przekazywanych przez Pocztę Polską rok temu. Jeśli porównamy to z ogólną liczbą pracowników tej firmy oraz liczbą ewentualnych adresów do skontrolowania – nie jest dużo.

Reklama

"Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli" – wyjaśniła Poczta Polska.

Wysokość abonamentu RTV w 2024 r.

W tym roku miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł). Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie. Jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Osoby, które wnoszą opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc mają prawo do zniżek. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki to:

 • 53,00 zł za 2 miesiące,
 • 78,70 zł za 3 miesiące,
 • 106 zł za 4 miesiące (3+1),
 • 131,70 zł za 5 miesięcy (3+2),
 • 155,70 zł za pół roku,
 • 183 zł za 7 miesięcy (6+1),
 • 208,70 zł za 8 miesięcy (6+2),
 • 234,40 zł za 9 miesięcy (6+3),
 • 261,70 zł za 10 miesięcy (6+3+1),
 • 287,40 zł za 11 miesięcy (6+3+2),
 • 294,90 zł za 12 miesięcy (opłata z góry za cały rok).

Ze zniżki można korzystać pod warunkiem wniesienie opłaty z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Jeśli kontroler stwierdzi używanie niezarejestrowanego radia lub telewizora, abonentowi grozi kara w wysokości 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu, w którym to naruszenie stwierdzono. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że na koniec 2022 r. abonament radiowo-telewizyjnych opłaciło 828 tys. zobowiązanych (34,7 proc.). W tej grupie było 589 tys. gospodarstw domowych i 239 tys. abonentów instytucjonalnych. Rok wcześniej płaciło nieco ponad 900 tys. zobowiązanych.