Czym jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur polega na pomnożeniu wysokości kwoty świadczenia z końca lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczną inflację dla gospodarstw emerytur i rencistów za poprzedni rok powiększoną o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja 2024 – kiedy?

Reklama

Waloryzacja świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom ma miejsce 1 marca 2024 roku. Z kolei 1 czerwca 2024 roku waloryzowane są składki zgromadzone na subkontach ZUS, to jednak dotyczy osób, które jeszcze nie są świadczeniobiorcami.

Reklama

W 2024 roku możliwa jest jednak podwójna waloryzacja emerytur, jeżeli inflacja w pierwszej połowie roku będzie wyższa niż 5 proc., co jest możliwe. W takiej sytuacji, jeżeli zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zostaną utrzymane, we wrześniu lub październiku świadczenia mogą być ponownie waloryzowane.

Reklama

Kogo obejmuje waloryzacja?

Waloryzacja obejmuje świadczeniobiorców wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do których prawo zostanie przyznane do końca lutego 2024 roku. Są to zarówno świadczenia z ZUS-u, jak i KRUS-u.

Czy są świadczenia, których nie obejmuje waloryzacja?

Warto wspomnieć oemeryturze honorowej przyznawanej osobom, które skończą 100 lat. Otóż w tym przypadku samo świadczenie podlega waloryzacji i od marca 2024 roku będzie wynosiło 6246,13 zł, jednak waloryzacja nie obejmuje tych świadczeń, które zostały już przyznane. Emerytura honorowa przyznawana jest bowiem do końca życia beneficjenta w tej samej wysokości.

Ponadto w przypadku zawieszenia emerytury, na przykład ze względu na za wysokie przychody z innych źródeł, waloryzacja przysługiwać będzie dopiero w momencie wznowienia świadczenia.

Podwyżki emerytur 2024. Ile wynosić będzie minimalna emerytura od 1 marca?

1 marca 2024 roku wszystkie świadczenia zostaną zwaloryzowane na podstawie wskaźnika wynoszącego 12,12 proc.

Tym samym minimalna emerytura wynosić będzie 1780,96 zł. W przypadku emerytów pobierających świadczeni w wysokości 2000 zł brutto, podwyżka wyniesie 242 zł, czyli kwota świadczenia po waloryzacji to 2242 zł. W przypadku emerytury wynoszącej 3000 zł brutto – od marca będzie to kwota 3364 zł, 4000 zł brutto – 4485 zł brutto po podwyżce, natomiast 5000 zł brutto – 5606 zł po podwyżce.