Jak korzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet w rozliczeniu rocznym można skorzystać dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie latach. Jeżeli więc wykorzystano ją w deklaracji za rok 2022, to można to zrobić ponownie w bieżącym roku. Natomiast jeśli ulgę odliczono w 2021 i 2022 roku, to w rozliczeniu za rok 2023 nie jest to możliwe. Nie można również robić przerw w korzystaniu z ulgi. Jeśli podatnik skorzystał z niej w 2010 roku, ale nie kontynuował tego w roku 2011, nie może odpisać ulgi po latach.

Jak sprawdzić, czy ulga za internet została już wykorzystana?

Reklama

Zdarzyć się może, że podatnik nie będzie pamiętał, czy korzystał już z ulgi dwukrotnie. W jego gestii leży jednak, by upewnić się, czy może ją ponownie odliczyć. Dlatego warto wiedzieć, jak to sprawdzić.

Reklama

Aby upewnić się, czy podatnik odliczył już dwukrotnie ulgę za internet, czy jeszcze nie, warto obejrzeć poprzednie zeznania podatkowe. Wszystkie odliczane ulgi zawarte są w załączniku PIT/O, w związku z tym warto się z nim zapoznać. Należy przyjrzeć się deklaracjom z dwóch poprzednich lat.

W przypadku składania rozliczenia rocznego elektronicznie, odnalezienie plików nie powinno być problemem, za to kłopot może przynieść rozliczanie się pisemne, gdyż w przypadku zgubienia deklaracji należy wystąpić o jej kopię poświadczoną z oryginałem.

Szybki sposób na sprawdzenie odliczonych ulg

Portal PIT.pl o sposoby na sprawdzenie potencjalnego wykorzystania ulgi na internet zapytał Krajową Informację Skarbową. Z uzyskanych informacji wynika, że najszybszym sposobem jest wybranie się do urzędu skarbowego z dowodem osobisty. Pracownicy mają bowiem do dyspozycji bazy danych, które pozwolą na szybką weryfikację tego, czy ulga na internet została już odliczona w przeszłości.

Ulga na internet. Ile można odliczyć?

Jaką kwotę można odliczyć dzięki skorzystaniu z ulgi na internet? Od dochodu/przychodu można odliczyć kwoty rachunków za internet za cały rok, jednak nie więcej niż 760 zł. W przypadku rozliczania się z małżonkiem limit ten jest podwojony i wynosi 1520 zł.