Podczas rozliczania PIT 2024 mamy możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych, co pozwala na obniżenie naszej podstawy opodatkowania. Dzięki temu istnieje szansa na oszczędności lub nawet otrzymanie zwrotu podatku. Jedną z takich ulg jest ulga na internet, która umożliwia odliczenie od naszego opodatkowanego dochodu kwoty wydanej na opłacenie rachunków za internet w naszym domu lub mieszkaniu.

Reklama

Większość osób jednak nie zdaje sobie sprawy z możliwości skorzystania z ulgi na internet. Istnieje przekonanie, że do skorzystania z niej potrzebne są specjalne kryteria lub trzeba spełnić określone warunki. Jednakże, aby skorzystać z ulgi, wystarczy nie korzystać z niej dotychczas lub skorzystać z niej tylko raz w poprzednim roku.

Jedynym ograniczeniem jest to, że ulgę można odliczyć tylko dwa razy z rzędu. Na przykład, jeśli skorzystaliśmy z ulgi po raz pierwszy w 2023 roku, możemy teraz skorzystać z niej ponownie. Natomiast jeśli odliczyliśmy ulgę w 2022 roku, to już nie mamy tej możliwości.

Reklama
Reklama

Ulga na internet w 2024 roku

Ulga na internet w 2024 roku nie jest ustalona jako stała kwota ani minimalna suma, która będzie odliczana. Zgodnie z przepisami maksymalna kwota ulgi to 760 złotych na jedną osobę. Oznacza to, że nawet jeśli wydaliśmy więcej na usługi internetowe, odliczona zostanie jedynie ta ustalona kwota. Podobnie, jeśli nasze wydatki były mniejsze, odliczona zostanie odpowiednia kwota zgodna z naszym dochodem.

Maksymalna kwota ulgi na internet w przypadku małżeństwa jest sumą maksymalnych ulg obu partnerów, co daje łącznie 1520 złotych. Ważne jest, aby oba nazwiska widniały na fakturze lub rachunku od operatora. W takim przypadku urząd skarbowy uwzględni ulgę jako łączny dochód małżonków, a nie tylko jednej osoby.

Nawet jeśli na rachunku figuruje tylko jedna osoba, istnieje możliwość odliczenia ulgi jako małżeństwo, ale wtedy sprawa będzie jednak interpretowana przez urzędników skarbowych.

Dla kogo ulga na internet?

Warunki dotyczące skorzystania z ulgi na internet w 2024 roku są proste. Każdy, kto składa rozliczenie podatku PIT 2024, może skorzystać z ulgi. Wystarczy, że w poprzednim roku, który rozliczamy, mieliśmy wydatki związane z opłacaniem rachunków lub faktur za korzystanie z internetu. Ulga jest dostępna niezależnie od kwoty wydatków - zwrot wynosi maksymalnie 760 złotych na osobę. Z ulgi możemy skorzystać tylko dwa razy w następujących po sobie latach.

Jak odliczyć ulgę na internet w PIT?

Aby skorzystać z ulgi na internet przy rozliczeniu rocznym PIT, potrzebujemy zestawu faktur lub rachunków za usługi internetowe z 2023 roku. Dokumenty te powinny zawierać nasze nazwisko oraz szczegółowe informacje dotyczące kosztów usługi dostarczania internetu za poszczególne okresy rozliczeniowe. Ulga na internet jest uwzględniana w załączniku PIT/O i jest dodawana do naszego rocznego zeznania podatkowego.

Jeśli korzystamy z formy e-PIT, również możemy rozliczyć ulgę internetową bez konieczności przesyłania plików dokumentów. W takim przypadku należy jednak zaznaczyć odpowiednią informację w formularzu. Warto jednak być przygotowanym na to, że urząd skarbowy może zechcieć zweryfikować przekazane informacje, dlatego ważne jest, aby mieć przygotowane faktury lub rachunki za usługi internetowe.

Na co nie przysługuje ulga na internet?

Nie wszystkie wydatki związane z korzystaniem z internetu można uwzględnić w ramach ulgi podatkowej. Nie kwalifikują się tutaj wszelkie wydatki na zakup sprzętu, instalacje, modernizacje, serwis czy jednorazowa opłata aktywizacyjna.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi na internet?

Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku na ogólnych zasadach, nie mogą skorzystać z ulgi na internet, jeśli uwzględniają wydatki związane z internetem jako koszty uzyskania przychodów lub odliczają rachunki za korzystanie z sieci na podstawie ustawy o ryczałtowym podatku dochodowym, ani jeśli takie wydatki zostały im zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Natomiast podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu nie mogą skorzystać z ulgi na internet w zeznaniu rocznym za 2023 rok, jeśli wydatki zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, albo jeśli zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.