Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas inauguracji konferencji Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu ph „Zagrożenia psychospołeczne w cyfrowym świecie pracy” przypomniała, że rewolucja cyfrowa, jaka dzieje się na naszych oczach. Dodała, że jest ona ogromnym wyzwaniem nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników.

Reklama

Łażewska-Hrycko podkreśliła, że środowisko pracy ma wpływ na różne problemy emocjonalne i psychospołeczne z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Stres, lęk czy depresja stanowią drugi najczęstszy zdrowotny problem związany z pracą, który dotyka europejskich pracowników - powiedziała GIP Katarzyna Łażewska-Hrycko. Wskazała, że coraz częściej przyczyną licznych negatywnych zjawisk jest powszechna cyfryzacja i digitalizacja, która wkracza w kolejne obszary środowiska pracy.

Łażeska-Hrycko przypomniała, że inspekcja pracy była jednym z pierwszych ustanowionych po odrodzeniu państwa Polskiego urzędów. 3 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret tymczasowy „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. Dodała, że czerpią wiedzę i inspiracje z dorobku poprzedników do skutecznej pracy w obecnych realiach i przy aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed zmieniającym się światem pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w liczbach

Podkreśliła, że PIP to przede wszystkim ludzie, którzy do powierzonych obowiązków podchodzą z ogromnym zaangażowaniem. "W Inspekcji Pracuje ponad 2 tys. 600 osób, z czego 1 tys. 500 to inspektorzy pracy. To przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym i prawniczym. Dodała, że w tej grupie przeważają mężczyźni i stanowią ponad 900 osób. Wskazała, że prawie 68 proc. wszystkich pracowników, to osoby powyżej 40 lat. Poinformowała także, że sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2023 rok będzie wkrótce przekazane do marszałka Sejmu.

Czym zajmowali się inspektorzy pracy w 2023 r.

Przekazała, że dzięki pracy inspektorów, tylko w 2023 r. ponad 44 tys. pracowników otrzymało zaległe wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na łączną kwotę powyżej 71 mln złotych. Dodała, że inspektorom udało się także wyeliminować tysiące nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, ewidencji czasu pracy, czy respektowania szeregu innych praw pracowniczych. Dodała, że PIP ma świadomość wyzwań, które stoją przed wszystkimi. Wymieniła m.in. nowe rozwiązania technologiczne oraz szersze zastosowanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji czy pracę podejmowaną za pośrednictwem platform cyfrowych. Dodała, że przy tak dynamicznych zmianach w środowisku pracy nie możemy zapomnieć o ich wpływie na ludzi pracujących i że wszystkie rozwiązania powinny być ukierunkowane na człowieka.